Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Fagforum Frivillighet - Gammel og skeiv - inkluderende eldreomsorg (Digitalt)

Bilde hentet fra prosjektet Gammel og skeiv (FRI, Kirkens Bymisjon og Zacapa Film)


Velkommen til Fagforum!

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested hvor du som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg får faglig påfyll og erfaringsutveksling. 

Tilbudet er gratis, men krever påmelding.


Tema denne gang vil være: Gammel og skeiv - inkluderende eldreomsorg

Vi møtes til foredrag og erfaringsutveksling i gruppe og plenum.

Hva er det spesielle ved skeiv aldring, og hvordan jobber vi for at eldre skeive kan fortsette å være seg selv både der de bor og der de deltar i sosiale aktiviteter? Hvordan kan vi skape mer likeverdige og inkluderende aktiviteter og tilbud i samarbeid med frivillige?

I perioden 2019-2021 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid mellom FRI, Kirkens Bymisjon og Zacapa Film som hadde som mål å se nærmere på eldre  skeives leve- og aldringsvilkår. Det ble utviklet en informasjonsfilm om tematikken primært tenkt brukt til å øke kunnskapen og kompetansen om denne tematikken blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Filmen som skal ved siden av å heve kompetanse, også bidra til å skape diskusjon og mer åpenhet i forhold til eldre skeive og historiene de bringer med seg. Filmens tittel ble «Gammel og skeiv». Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Bakgrunn for prosjektet var at det er lite bevissthet omkring eldre skeives livssituasjon innenfor eldreomsorgen. Eldre skeive har i løpet av livet opplevd store endringer i samfunnets forståelse av hvem de er, og i rettigheter og beskyttelse mot diskriminering. Mange eldre skeive bekymrer seg for å bli nedvurdert og diskriminert i møte med eldreomsorgen.

Dere vil i dette fagforumet få møte prosjektleder Olga Tvedt, som vil fortelle mer om dette viktige arbeidet. Det vil også bli erfaringsutveksling i grupper og plenum med utgangspunkt i tematikken


Om foredragsholderen

Olga Tvedt er prest og seniorrådgiver i avdeling Aldring, bo og nærmiljø i Kirkens Bymisjon Oslo. Hun er teolog med pastoral  klinisk videreutdanning og spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse og sosialsektoren. Hun var i perioden 2019-2021 prosjektleder for et prosjekt som så nærmere på eldre skeives leve- og aldringsvilkår


Om digitalt fagforum

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested hvor du som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog også etter utdanningen. På Fagforum vil dere både kunne møte deltakere fra deres eget kull, samt andre deltakere.


Deltakerne må ha tilgang på PC med mikrofon og kamera samt stabil nettforbindelse. 

Er dere flere som skal delta fra samme arbeidsplass? Fordi vi skal jobbe i grupper og ønsker å få til en god dialog i plenum ber vi dere delta fra hver deres skjerm. Alle som skal delta må melde seg på separat, slik at vi har en deltakeroversikt når vi skal dele inn i grupper.


Er Fagforumet fullt? Ta kontakt med Trude Kvam Ulleland for ventelisteplass: [email protected]

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon