Fagforum for frivillighetskoordinatorer (Digitalt): Verktøy for mestring i arbeidshverdagen som frivillighetskoordinator

Velkommen til Fagforum for frivillighetskoordinatorer!


Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.


Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

 

Dere vil på dette fagforumet få møte Maria Veske som skal dele noen verktøy som kan være nyttig i arbeidshverdagen som frivillighetskoordinator. 


Maria Veske 
er rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur. Hun er utdannet sosionom med et stort engasjement og kompetanse innen frivillighet, gerontologisk sosialt arbeid, veiledning og kunnskapsformidling. Hun har erfaring som frivillighetskoordinator i helse og omsorg og har jobbet som fagveileder for ansatte knyttet til helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud og tjenester for seniorer. Maria er opptatt av samhandling mellom forskning, utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet gjennom blant annet systematisk kompetanseheving rettet mot ansatte med tett innbyggerkontakt og gjennom veiledning av studenter i møte med praksisfeltet.


Deltakerne må ha tilgang på PC, nettbrett eller smarttelefon med mikrofon og kamera samt stabil nettforbindelse.  

Registreringsskjema

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon