Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

FØDSELSFESTIVALEN 2022 FØDEKRAFT

FødselsFestivalen 2022 Fødekraft

10 september,Union Scene, Drammen

På FødselsFestivalen2022 vil kvinners fødekraft stå i sentrum. Jeg har samlet sammen verdenskjente foredragsholdere innen vårt felt med mål om inspirasjon, motivasjon og styrke til å fortsette det viktige arbeidet med å synliggjøre utfordringene vi har innenfor kvinnehelse og svangerskaps-,fødsels- og barselomsorgen.

Jordmødrene Eline Skirnisdottir Vik, Professor Hannah Dahlen, dr. Sheena Byrom, professor Soo Downe  og obsteriker og professor Kirsten Small kommer alle for å inspirere og dele egen forskning om hva som styrker kvinners fødekraft. Dette er kunnskap som vil styrke OSS i vår viten om den fysiologiske fødselen. Det vil gi oss ny kunnskap og nødvendig verktøy for å kunne akkompagnere kvinner i fødsel på en slik måte at kvinnene opplever økt mestring og gode fødselsopplevelser. Både nasjonale og internasjonale studier viser at gravide-, fødende- og barselkvinner har hatt det ekstra tøft i pandemien. Hva kan vi lære av dette? LES MER OM FOREDRAGSHOLDERNE PÅ https://www.jordmornaturligvis.no/konferanse-1 

ÅRETS PROGRAM

08.00 - 08.20 Registrering

08.30 - 08.40 Velkommen. Oda Weider-Krog

08.40 – 08.45 Sang. Maria Lotus

08.45 - 09.30 "What matters to women - the evidence" Soo Downe. Jordmor

09.30 - 10.10 "CTG monitoring: What does evidence say" Kirsten Small, obstetriker

10.10 –10.30 Kaffepause

10.30 –11.10 "Whar matters to women - what works" Sheena Byrom, jordmor

11.10 – 11.55 "Induction of labour - Chasing the ripples" Hannah Dahlen, jordmor

11.55 - 12.50 LUNSJ

12.50 - 13.00 Sang. Maria Lotus

13.00 - 13.45 "Kvinners erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen før og under pandemien i Norge" Eline Skirnisdottir Vik. Jordmor

13.45 - 15.00 "What matters to women - making it happen" Soo Downe, Sheena Byrom

15.00 - 15.20 Kaffepause

15.20 – 15.30 Utdeling av Oxytocinprisen

15.30 - 16.10 "CTG monitoring: How did we get here and what can we do now" Kirsten Small

16.10 - 16.40 "Midwives are the answer to the wicked problems in maternity care" Hannah Dahlen

16.40 - 17.00 Avslutning med sang. Oda Weider-Krog og Maria Lotus

 

Registreringsskjema