Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Fødselsforberedende kurs

Velkommen til Kursjordmødrenes fødselsforberedende kurs på Ullevål sykehus!

Alle kursholderne er jordmødre med 20-30 års erfaring fra  føde- og barselavdelingene ved OUS Ullevål sykehus. Vårt fødselsforberedende kurs er utarbeidet og basert på et forskningsprosjekt blant kvinner som har født på Ullevål. Vi kombinerer derfor på en unik måte kvinnenes opplevde behov for informasjon med jordmødrenes kunnskap og erfaring. Ved å delta på kurset vil du og din partner være godt forberedt til fødselen.Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet