Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Fødselsforberedende kurs

Velkommen til Kursjordmødrenes fødselsforberedende kurs på Ullevål sykehus!

Alle kursholderne er jordmødre med 20-30 års erfaring fra  føde- og barselavdelingene ved OUS Ullevål sykehus. Vårt fødselsforberedende kurs er utarbeidet og basert på et forskningsprosjekt blant kvinner som har født på Ullevål. Vi kombinerer derfor på en unik måte kvinnenes opplevde behov for informasjon med jordmødrenes kunnskap og erfaring. Ved å delta på kurset vil du og din partner være godt forberedt til fødselen.
Temaer vi vil gjennomgå er:

  • Forberedelse til fødselen, mentalt og fysisk
  • Fødselens start med de ulike faser
  • Smerteopplevelsen og smertelindring
  • Avslapning og bevegelse i de ulike fasene
  • Kvinnekroppen
  • Fødestillinger
  • Partners rolle under fødselen
  • Kort om barseloppholdet

Kurset vil ta utgangspunktet i den normale fødselsprosessen, men vi vil også komme inn på situasjoner som avviker fra det normale. Vi vil gi deg og din partner god informasjon om fødselen og litt om barseltiden. Vi oppfordrer  både blivende mor og partner å være med på kurset slik at dere begge vet hva som skjer og kan støtte hverandre under fødselen. Både førstegangs – og flergangsfødende kan delta. Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis i kurset og møte andre vordene foreldre. Vi anbefaler å delta på kurset mellom graviditetsuke 30 og 36. Til vanlig avslutter kurset med å vise dere føde/gyn mottaket på Ullevål sykehus hvor dere skal henvende dere ved fødsel. På grunn av koronasituasjonen vil det variere hvilke områder vi kan ta dere med inn på, men vi vil alltid ta dere med til inngangspartiet. Vi utfyller det vi ikke kan vise fysisk  med bilder fra føde/gyn mottak, fødeavdelingene, barselavdelingene og barselhotellet. Dersom du skal føde andre steder enn ved OUS Ullevål, er dere uansett hjertelig velkomne på kursene.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon