Frivillighet i eldreomsorg kull 36 - Digital etterutdanningSamling 1:  28 - 30. mai 2024


Samling 2: 27 - 29. august 2024


Samling 3: 22.-24. oktober 2024

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. 2.000,- per deltaker dersom to deltakere eller flere kommer fra samme arbeidsplass.                  

Kursavgiften inkluderer tre digitale samlinger, prosjektveiledning mellom samlingene samt kursmateriell. 


Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes full kurspris. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av dokumentasjon fra lege. 

Deltakere kan ikke benytte seg av flere enn en rabatt/kampanjekode. 

Kursavgift betales med faktura eller kort. Gebyr ved fakturering er 50,- og betalingsfristen 21 dager. Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.


 

Registreringsskjema

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon