Frivillighet i eldreomsorg kull 37 - Digitalt kurs

Om etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg


Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg er en praksisnær etterutdanning om samspillet mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljø for en verdig alderdom.

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Etterutdanningen bidrar til økt mobilisering og systematisering av arbeidet, som igjen vil bidra til aktivitet og sosialt fellesskap i eldreomsorgen. Etterutdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen nyheter og forskning på feltet.

Undervisningen foregår i Zoom og på undervisningsplattformen Canvas. Det legges opp til erfaringsutveksling i grupper og plenum.Målgruppe:

Ledere og ansatte i kommunen og frivillig sektor med eldre som målgruppe som:

- Organiserer og tilrettelegger for frivillig innsats i eldreomsorgen

- Jobber med fagutvikling knyttet til samspill mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorg/helse- og omsorgssektoren

- Jobber med utarbeidelse eller implementering av nasjonale eller lokale planer med frivillighet som ansvarsområde

- Ansatte som møter frivillige i arbeidshverdagen som ønsker kunnskap om samspillet med frivillige på arbeidsplassenSamling 1: 

 

Tirsdag 17. og onsdag 18. september 


19. september: Valgfri kursdag om prosjektutvikling  
Samling 2: 


Tirsdag 29. og Onsdag 30 oktoberØnsker du hjelp til å utvikle et frivillighetsprosjekt på din arbeidsplass? Du som deltar på etterutdanningen får tilbud om å delta på en kostnadsfri kursdag om prosjektutvikling, samt å få veiledning fra Verdighetsenteret i arbeidet. Les mer om denne kursdagen her. Du kan melde deg på ved å krysse av for dette i påmeldingsskjema.

 Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. 2.000,- per deltaker dersom to deltakere eller flere kommer fra samme arbeidsplass.                  

Kursavgiften inkluderer to digitale samlinger samt kursmateriell. 


Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes full kurspris. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av dokumentasjon fra lege. 

Deltakere kan ikke benytte seg av flere enn en rabatt/kampanjekode. 

Kursavgift betales med faktura eller kort. Gebyr ved fakturering er 50,- og betalingsfristen 21 dager. Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse for tilsendelse av studiemateriell
 *
Kommune hvor du arbeider
 *
Fylke
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Hvilken stilling har du?
 *
Klasse/kategori
 *
Navn på meddeltakere dersom 2 delt. eller flere fra samme arbeidsplass
Hvem betaler for etterutdanningen?
 *
Hvor har du hørt om etterutdanningen?
 *
Hvilken erfaring har du fra samarbeid med frivillige i eldreomsorg? (Mye - noe - lite - ingen)
 *
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Stiftelsen Verdighetsenteret kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon