Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

GDPR oppfriskningkurs

Webinar for MNGF gestaltterapeuter og andre interesserte

med

HANS PETTER FRYDENBERG
torsdag 2. desember 2021 kl 18 - 21 på Teams

Oppfriskningskurs i GDPR


Det er etterspurt oppfriskningskurs innen GDPR fra flere medlemmer, og vi har fått vår egen ekspert på området til å stille.

Hans Petter Frydenberg vil denne kvelden gjennomgå hovedpunktene og svare på spørsmål.

OBS Bruk kort ved betaling på deltager.no da deres vippsløsning er ustabil slike at påmelding ikke alltid registreres!

Det forutsettes at alle har satt seg noe inn i regelverket rundt GDPR, og at våre medlemmer har lastet ned - og bruker - GDPR-materiellet som finnes på våre nettsider. Der ligger en svært god og utfyllende mal som sikrer deg i å oppfylle kravet til GDPR i din virksomhet. Men spørsmål blir det uansett, og dokumentet skal også oppdateres jevnlig. Derfor denne kvelden for alle oss som trenger litt påfyll og oppfriskning.

Det er åpent for andre enn NGF sine medlemmer å delta så lenge det er plass på Teams-plattformen vår.

Hjertelig velkommen til en nyttig kveld!


Lenke til webinaret sendes til påmeldte deltagere dagen før arrangementet.

Ingen PFO

Bindende påmelding. Innbetalt beløp refunderes ikke.

 

Registreringsskjema