Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Generalforsamling og Sommermøte 2024

Vi ønsker våre medlemmer hjertlig velkommen!

Program

12:30 – 13:00Registrering for generalforsamlingen.
13:00 – 13:30ISACA Norway Chapter Generalforsamling 2024
Innkalling, årsrapporter og agenda forhåndssendes elektronisk til samtlige medlemmer.
13:30 – 14:00Lett servering og registrering for sommermøtet.
14:00 – 14:10Velkommen til Sommermøtet!
Informasjon fra Styret
14:10 – 14:50
Beyond 007: Real-World Espionage and Building Cyber Resilience
Drawing on 26 years experience at Scotland Yard in London, retired detective Shaun Reardon will give you an insight into the murky world of espionage, spies and insiders. This is not the stuff of Hollywood films but a reality in the modern world and he will give real world examples of cases he has worked on.  As a specialist in cyber security he will also explain how having effective cyber security and resilience strategies combined with a healthy security culture can actually be a market differentiator in an increasingly competitive marketplace.
Shaun Reardon 
Principal security consultant, DNV
14:50 - 15.05Pause
15.05-15.45
Unveiling Connections: 
Exploring the interplay of psychology, background, cybercrime, stolen Data, transactions, and state-sponsored threat actors within the threat landscape
Alan Saied, Ph.D
Subject Lead Cyber Threat Intelligence, Defendable
15:45 – 16:00Pause
16:00 – 16:40

"Sikkert som banken" i en usikker tid 

Vi er inne i en tid med vedvarende høyt trusselnivå, med geopolitisk uro, finansielt krevende tider for mange, fremvekst av ny og kompleks teknologi som skal brukes sammen med eldre og hybrid infrastruktur, og leverandørkjedene blir stadig mer komplekse. Det som før handlet om å beskytte fysiske penger og mer håndfaste verdier mot lokale trusler, handler nå om å beskytte all informasjon, finansiell informasjon samt informasjon om ansatte og kunder, og om virksomheten i seg selv, fra digitale globale trusler. Samtidig settes det stadig strengere krav til hvordan vi skal håndtere arbeidet med cybersikkerhet i virksomhetene. 

Arbeidet med cybersikkerhet og -risiko står derfor naturlig nok høyt på agendaen hos norske virksomheter i dag, også for finansielle institusjoner, og en helhetlig virksomhetsovergripende tilnærming til informasjonssikkerhetsarbeidet ansees som nødvendig. 

Men hvordan jobber vi med informasjonssikkerhet når økosystemet har såpass høy kompleksitet og resursene også er begrenset? Er pengene våre og de finansielle tjenestene trygge? 

Kan vi fortsatt bruke uttrykket "sikkert som banken" også i disse digitale, usikre tider?

Marianne Hove Solberg
CISO, SpareBank 1 SMN
16:40 – 16:50Pause
16:50 – 17:30

Latest and greatest from the Red Team!

Join Rob to discover the latest attacks used to target organisations, as he tells the story of a company he breached using a multi-pronged attack to target the organisation’s most sensitive data. The attack used a combination of AI voice cloning to defeat multi-factor authentication and physical intrusion of four separate locations to gain access to highly confidential files. Learn how criminals profile target organisations using Open-Source Intelligence Gathering to find the weak spots, how they craft the attacks, and how they can defeat modern defences without detection. 

Rob Shapland, Principal Consultant at Wavenet, is an ethical hacker, spending his life breaking into companies worldwide to help them secure their systems against criminal attacks. His specialty is physical intrusion – breaking into company offices by dressing up as a cleaner, a fake employee or even as a Hollywood film producer and then stealing a computer from right under their nose. Rob's unique approach to cybersecurity has earned him a reputation as one of the most exciting speakers in the industry. He is a seasoned speaker at events and conferences around Europe, and regularly appears in the UK on BBC TV and radio, Sky News, ITV, Channel 4 and others as a cyber security adviser.

18:00 - BBQ og nettverksbygging - Flying culinary circus


Deltakelse på medlemsmøtet opptjener 4 CPE poeng.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon