Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Gi et bidrag til Alexandras minnefond

Ønsker du å gi et bidrag til  Alexandras minnefond

I forbindelse med Alexandra Ringnes sin bortgang ble det opprettet et minnefond i hennes ånd.

Alexandra var mangeårig tillitsvalgt i HBRS, og bidro stort med å hjelpe andre. Hun var også engasjert i lokalmiljøet og da spesielt i arbeide med psykisk helse.

Vi ønsker at minnefondet skal kunne fortsette å hjelpe personer i samme ånd som Alexandra gjorde.

Om Alexandras minnefond

  • Alexandras Minnefond er opprettet ved gaver.
  • Midler fra minnefondet kan tildeles personer innenfor kjønnsidentitetstematikk. Det vil si personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer. Søknad om støtte sendes av den enkelte til Minnefondet.
  • Det kan søkes om støtte til å delta på sosiale samlinger som blant annet sommerleir og andre aktiviteter som er viktig for å bygge nettverk for å komme ut av ensomhet.
  • Delta på selvutviklingsgrupper, samtalegrupper og andre aktiviteter som vil være viktig for å forebygge og rehabilitere psykisk helse. Det kan også gis økonomisk støtte til hjelp fra psykolog.
  • Alexandras Minnefond er basert på frivillighet. Det er ingen ansatte i Minnefondet.

Gi din donasjon

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *