Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kom vil I høre en vise om Gjest!

24.-26.mars 2023, Sogn Folkemuseum, Kaupanger

Bli kjend med Gjest Baardsen gjennom skillingsviser, songtekstar og dikt. 

Kurshaldarar:  Judith Vestreim, Hildur Øygarden, Jens Brekke. 

Norsk kvedarforum, i samarbeid med Sogn Folkemuseum

Program

Fredag 24.03

kl. 17.00 Registrering

kl. 17:30 Åpning og velkomst på Sogn folkemuseum.

Om Gjest Baardsen. Innleiing ved Judith Vestreim og Jens Brekke

Avspeling av kjelder, litt om visene si utbreiing, ulike melodiar, historier.

kl. 18:30 Fellessong, vi syng Gjest Baardsenviser

kl. 19.30 Suppe 

kl 20.30 Kveldssete og sosialt samvær.

Laurdag 25.03

kl 09.30 Morgonsong med kaffe
kl 10.00 
Song i tre grupper
kl 12.00 
Lunsj
kl 13.00 
Song i grupper held fram
kl 15.00 
Foredrag ved historikar og Gjest Baardsenformidlar Yngve Nedrebø

kl. 15.45 Pause

 kl 16.00 Konsert med kulturskulen i Sogn, spørsmål og avrunding v/Yngve Nedrebø
 kl 19.00
Middag med sosilalt samvær og songen går!


Sundag 26.03
 kl. 09.30 Morgonsong med kaffe
 kl. 10.00 Repetisjon i grupper.
 kl. 11.00 Tur til Sogndalfjørao og Gjest Bårdsen-huset

                 Kaffe og skillingsbollar i tunet på Vestreim

                 Oppsummering og avslutning!

  kl. 14.00 Åsmøte i Norsk Kvedarforum. 


Seminaravgift: Ikkemedlem kr 1200. Medl. 800. Stud. Kr.500.- Inkl suppe fredag kveld og lunsj laurdag. Middag laurdag kjem i tillegg. 

www.deltager.no/event/gjest23

Overnatting må hver enkelt deltager booke selv.
Med forbehold om programendring!

Sogn Folkemuseum, Vestreim, 6854 Kaupanger

Kontaktperson lokalt er Judith Vestreim Tlf: 94433996/ [email protected]


Overnatting: Kjørnes Camping, Moderne og velhaldne hytter,10 min med bil eller 40 min å gå i vakre omgivnader Tlf 975 44 156, www.kjornes.no

Vestrerland Feriepark, Hytter,10 min gangveg til museet. Tlf. 57627100,  heimeside: http://vesterland.no


Seminargruppa ved Judith Vestreim, Bjørn Sigurd Glorvigen, Eli Storbekken, Halvor Håkanes og Veslemøy Fjærdingstad. Arrangør Norsk Kvedarforum, Støtta av Norsk Kulturråd.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon