Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Gradering juni 2024

KYU GRADERING / KYU GRADING


Graderingen er en test for å se om eleven kan det pensum som gjør at hen kan få nytt belte. Graderingen avholdes lørdag 8. juni, og inkluderer nytt belte og diplom. Prisen er kr. 350 ved påmelding innen fredag 24. mai. Ved påmelding fra og med lørdag 25. mai koster det kr. 500. Send en email til [email protected] om ditt barn har spesielle behov vi bør ta hensyn til.

Det er ok å ta med foreldre/familie for å se på. Det kan være greit å vite at det ofte er mye folk.

Dette året skal du også registrere hvilken gruppe (Gruppe A-E) du eller barnet ditt tilhører.  Dette står på den vanlige timeplanen, og i rubrikken for den klassen du eller barnet ditt pleier å trene på.

Vi ønsker at medlemmer melder seg på så snart som mulig slik at vi har god tid til å organisere. Både barn, ungdom og voksne graderer seg denne lørdagen. Dersom du ikke kan stille denne dagen ber vi deg så snart som mulig å sende en email til:  [email protected]

Det vil ikke være dan gradering (sort belte test) denne dagen. 

Nærmere informasjon om tider på graderingsdagen kommer siste uken før gradering.

Treningsavgift og kontigent må være betalt pr. nå.

Siste uke med ordinær timeplan før sommerferien er uke 23. Det vil gjennom sommeren være ukentlige klasser for alle grader av ungdom/voksne.


Mvh.

Teknisk komitè


English

Grading is a test where the student show what requires to get the next grade. The grading takes place on Saturday 8th of May and includes a new belt and a diploma. The price is kr. 350 if registration is made by Friday 24th of May. Registration from and including 25th of May will cost kr.500. Send an email to [email protected] if your child has special needs we should take into account.

We wish that you sign up well in advance so we have time to organize. Grading for all levels and ages will take place this Saturday. Parents/family are welcome to watch and usually there can be a bit crowded.

This year you must also register which group (Group A-E) you or your child belongs to. This is written on the regular timeschedule, and in the rubric for the class you or your child usually train at.

If you are not able to attend the 8th please send an email to: [email protected] as soon as possible.

There will not be dan testing (black belt test) during this grading.

More specific information about grading schedule will be released the last week before grading.

The monthly training fee must have been paid. 


Week 23 will be the last week with ordinary schedule before summer mode. During the summer there will be weekly classes for all grades of youth/adults.


Best regards

Technical comittee

 

Registreringsskjema