Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Grønne innkjøp: lokalt og klimavennlig

Seminar om samordnet varedistribusjon.

Stadig nye saker dukker opp i media, der produsenter opplever å bli presset ut av kjedene på pris og noen få aktører stadig tilegner seg mer makt og kontroll over alle leddene i verdikjeden. Er det sånn vi vil ha det, eller kan vi rigge matsystemet på en annen måte?  

Hvordan kan det offentlige ta mer ansvar og i samarbeid med landbruket ta grep for å gjøre det lettere for lokalmatprodusenter å levere direkte til kommunen? Finnes det en måte å gjøre det på som også gir store kutt i klimagassutslipp, økonomiske besparelser og tryggere trafikkmiljø rundt skoler?

Ja! Metoden er samordnet varedistribusjon, en forretningsmodell for kommuners anskaffelse, der varen og transporten skilles i to separate anskaffelser. Modellen er utbredt i Sverige, og nå er Indre Østfold i gang med å implementere den.  

I samarbeid med Klima Viken og Indre Østfold kommune inviterer Buskerud Bonde- og Småbrukarlag til et seminar der vi får inngående kjennskap til modellen og hvordan den kan tas i bruk.   

Arrangementet er skreddersydd for offentlig sektor, kommunal og fylkeskommunal, innen innkjøp, økonomi, klima og miljø, administrativ og politisk ledelse og andre som synes dette virker interessant.  

Om foredragsholderne: 

Tor Jacob Solberg er økologisk melkebonde og leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I 2021 var han en av initiativtakerne til Bondeopprøret.  

Kjetil Bjørklund er fagleder for klima i KS, kommunesektorens interesseorganisasjon. Kjetil innehar solid kunnskap om hvordan kommuner kan ta en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærokonomi.

Olof Moen er initiativtaker og forskningsleder for “Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution». Olof har 30 års erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet innenfor transportplanlegging, forretningsmodeller og kommunal organisasjon, og er forfatter av boken “Samordnad varudistribution 2.0”.  

Tommy Hågensen har vært prosjektleder for prosjektet samordnet varedistribusjon der i Indre Østfold kommune. Tommy har 25 års erfaring fra offentlig økonomi og administrasjon.  

Markus A. K. Hågensen er økonomistudent ved Høgskolen i Østfold. Markus har opparbeidet seg svært god IKT-kompetanse på tross av sin unge alder. 

Les mer om Indre Østfold sine erfaringer med prosjektet her:  

https://www.io.kommune.no/tjenester/natur-klima-og-miljo/klima-og-miljo/klima-og-energi/samordnet-varedistribusjon/ 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon