Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Grunnkurs D 2023 - DIGITALT I ZOOM

FULLT. STENGT FOR PÅMELDING. TA KONTAKT PÅ [email protected] OM DU VIL STÅ PÅ VENTELISTE.

VELKOMMEN TIL DIGITALT GRUNNKURS D 6. TIL OG MED 9. NOVEMBER 2023.

Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis.

Kurset kjøres digitalt i Zoom (plenum) og Whereby (gruppearbeid). Mer informasjon om det tekniske kommer før kursstart.

Vi satser å få til et aktivt og spennende kurs med god dialog, selv om det kjøres digitalt. Evalueringer fra tidligere kurs viser at det går helt fint. 

Faktura sendes ut ifm påmelding.

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Vi lager digitale grupper som samarbeider og blir veiledet underveis. Vi oppfordrer alle til å delta aktivt her. Det kommer alle til gode.

Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
- omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
- utvikle et utkast til prosjektbeskrivelse for et mindre forskningsprosjekt

FRIST FOR PÅMELDING OG AVMELDING 6. OKTOBER 2023.  ETTER 6.10 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM. 


PROGRAM

6. NOVEMBER - Å forske i allmennmedisin
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

Kl. 08.30 - 09.00    
Informasjon om kurset v/kursleder - registrering av deltakelse skjer underveis i kurset.  Inndeling i grupper og informasjon om første gruppemøte
                                   
Kl. 09.00 - 09.45    

Allmennmedisin som forskningsbasert fag     
Hasse Melbye, professor emeritus ved UiT  
30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten    
             
Kl. 09.45 - 10.00         

Pause

Kl. 09.45 - 10.15          
Prosjektmøte 1: «Forskning, er det noe for meg?»
Hva lurer jeg på i egen praksis. Gruppearbeid/dugnad

Kl. 10.30 - 11.00          
Fem tips for å holde seg oppdatert   
Ole Kristian Losvik, lege og journalist   

Kl. 11.00 - 11.15          
Pause                            

Kl. 11.15 - 12.00          
Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll       
Hasse Melbye
30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten        

Kl 12.00 - 12.30           

Lunsj

Kl.12..30 - 13.15          
Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign   
Hasse Melbye
30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten  

Kl. 13.15 - 13.30         
Pause                                                              

Kl. 13.30 - 15.15         
Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjekt skal vi satse på i gruppa?»
Gruppearbeid/dugnad    

                  

7. NOVEMBER - Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

Kl. 08.30 - 09.30          
Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde i lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?
Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakolog

30 min forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 15 minutter plenum spørsmål/avklaring

Kl.  09.30 - 09.45         
Pause

Kl. 09.45 - 10.30          

Må allmennmedisinen være evidensbasert?
Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap? Hvordan blir guidelines til?   
Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi
20 minutter forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 10 minutter spørsmål/avklaring

Kl. 10.30 - 10.45          
Pause
                       
Kl. 10.45 - 11.30          

Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier
Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
                                     
Kl. 11.30 - 12.00          

Lunsj

Kl. 12.00 - 12.45          
Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier 
Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin                                    

Kl. 12.45 - 13.00          
Pause

Kl. 13.00 - 14.15          
Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll
Gruppearbeid/dugnad                      

Kl. 14.15 - 14.30          
Pause 

Kl. 14.30 - 15.30          
Kvalitetsverktøy i egen praksis
Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege og fastlege Saltdal

                                     

8. NOVEMBER - Fra vitenskap til praksis. Litteratursøk, statistikk og kritisk lesing av artikler
Kursleder: Anette Fosse


Kl. 08.30 - 09.30         

Myk innføring i statistiske metoder
Vinjar Fønnebø

Kl. 09.30 - 09.45         
Pause

Kl. 09.45 - 10.15         
Beregning av nødvendig gruppestørrelse (Styrkeberegning) - Hva og hvordan
Vinjar Fønnebø

Kl. 10.15 - 10.45         
Gruppearbeid

Kl. 10.45 - 11.00         
Pause

Kl. 11.00 - 11.30         
Registerstudier/praksisstudier versus RCT
Vinjar Fønnebø

Kl. 11.30 - 12.00         
Lunsj

Kl. 12.00 - 13.15         
Kritisk lesning av artikler
Vinjar Fønnebø

Kl. 13.15 - 13.30         
Pause

Kl. 13.30 - 14.15         
Vurdering av informasjon tilgjengelig på Internett. Hvordan avsløre besnærende konspirasjonskilder?
Vinjar Fønnebø

Kl. 14.15 - 14.30         
Pause

Kl. 14.30 - 15.45        
«Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder for forskning i allmennpraksis 
                                 

 

9. NOVEMBER - Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.
Kursleder: Anette Fosse

Kl. 08.30 - 10.15        
Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse
Gruppearbeid

Kl. 10.15 - 10.30        
Pause 

Kl. 10.30 - 11.30        
Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF. De allmennmedisinske universitetsmiljøførsteamanuensis, og forskningsleder ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) ved UiT. ene/AFE-ene   
May-Lill Johansen, førsteamanuensis og forskningsleder ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) ved UiT
30 minutter forelesning og 30 minutter spørsmål

Kl. 11.30 - 12.00       
Lunsj

Kl. 12.00 - 15.00        
Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid i en PP-presentasjon på 15 minutter hver. Ti grupper.                                 


MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. 


Kursgodkjenning:
- Allmennmedisin: Obligatorisk kurs med 35 timer

Læringsmål
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM 020, 021, 044, 059, 077, 083 og FKM 004, 013, 022, 023, 032, 034, 042 og 043.  

 

Registreringsskjema