Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Habiliteringsnettverk 2024

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Finnmark inviterer til samling i fagnettverket for fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemming i Finnmark. 

Tema for årets samling er:

Samarbeid med pårørende til personer med utviklingshemming

Målgruppen for dette fagnettverket er tjenesteytere med høgskoleutdanning som har fag- eller veiledningsansvar i yting av tjenester til personer med utviklingshemming. Tjenesteytere med videregående utdanning kan også delta dersom de i det daglige har ansvar og arbeidsoppgaver på linje med høgskoleutdannet personell.  

Fagsamling og opphold ved Scandic Karasjok er gratis for deltakere fra kommunene. Det er ingen kursavgift. Kost og losji dekkes av USHT Finnmark.

Program kommer. 

Vi tar forbehold om begrenset antall plasser,  Ved stor pågang og fullt hotell, ser vi oss nødt til å prioritere blant påmeldte.  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post jobb
 *
Mobil
 *
Stilling/kommune
 *
Overnatting fra 4-5 september
 *
 *