Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Emnekurs/klinisk emnekurs i helserett

Kurskomiteen i Finnmark legeforening inviterer til vårkurs i Karasjok 13. til 15. april 2023
Kursnr 35339

Vårens tema er helserett. 

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller "samarbeidende" helsepersonell. Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retningslinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.
Kurset er basert på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og "mediesaker". Kasuistikkene belyser relevant lovverk som fastlegen forholder seg til i det daglige og setter dem inn i en "hverdagslig" og gjenkjennbar sammenheng.


Foredragsholder er Cato Innerdal. Han har tidligere jobbet i overkant av 6 år som assisterende fylkeslege og konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Han er nå kommuneoverlege i Molde kommune og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent:

  • Allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen
  • Samfunnsmedisin, 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 
  • Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Barnesykdommer, Øyesykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Indremedisin, Generell kirurgi, Revmatologi, Hud og veneriske sykdommer og Øre-nese-halssykdommer : 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning


Praktisk informasjon:

Enkeltrom kr 1400,- pr person pr døgn, tillegg for dobbeltrom kr 200,-

Dagpakke som inkluderer lunsj, kaffe og pausemat kr 450,- første dag og kr 630,- andre og tredje dag

Under betaling kan du velge å online betaling eller faktura. 

Program for kurset finner du på vår hjemmeside https://www.legeforeningen.no/finnmark

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon