Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Hingstekåring Norsk Varmblod 2022

Norsk Varmblod avholder sin årlige Hingstekåring på Norsk Hestesenter 24-27. mars 2022 


Vi følger nøye med på korona situasjonen og hva denne eventuelt kan bety for avvikling av Hingstekåringen. Det er derfor viktig for oss å få inn påmeldingene slik at vi får oversikt over antall hester og geografisk beliggenhet, med tanke på planlegging av  alternative løsninger.  Vi krysser fingrene for en normal avvikling på Norsk Hestesenter! Hingstekåringen er åpen for hingster 3 år og eldre. Hingsten må ha en avstamning som kvalifiserer til innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. Merk at hingsten må være registrert i Norsk Varmblod innen påmeldingsfristens utløp. 


Ordinær påmeldingsfrist er 01. mars. Ingen etteranmeldelse. 


Kåringsnemda for 2022 er Cecilie Kilde (leder), Guri Haarr og Magne Lilleeng.


Testrytter gangarter: Søren Wind

Testrytter sprang: Espen M. Wielunski


I henhold til avlsplan skal hingsten gjennom en forhåndsundersøkelse før kåring. Røntgenbilder og skjema skal sendes inn for vurdering før hingsten fremstilles. Frist for innsending er 01. mars2022.


Bilder skal være i DICOM-format som nedlastbar link, alternativt på usb-stick.


Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling er inkludert i kåringsavgiften. Hingster som oppnår avlsgodkjenning vil bli etterfakturert kr. 1500,00 for godkjenningsgebyr. Gebyret dekker eventuell DNA-test og test for WFFS.


  • Hingster til førstegangs visning kr. 6600,00
  • Hingster til andre gangs visning kr. 5600,00


Alle hingster til kåring skal gjennom følgende:

  • Forhåndsundersøkelse
  • Klinisk helsesjekk på kåringsplassen
  • Mønstring på fast bunn
  • Eksteriør
  • Bruksprøve eller prestasjonsvurdering
  • Observasjon av stallvaner


For hingster 6 år og eldre er det prestasjonskrav for å være berettiget til fremvisning for kåring. For 5 årige hingster er det ønskelig, men ikke påkrevd, at hingsten har deltatt i aldersbestemte klasser.


Alder fremstilling

Dressur

Feltritt

Sprang

3

Ingen prestasjonskrav

4

Ingen prestasjonskrav

5

Ingen prestasjonskrav

6

LA

100cm

120

7

MB

CNC2*/CCN2*

130

8

MA

CNC3*/CCN3*

135

9 år og eldre

MA@

CNC3*/CCN3*#

140¤

@: Oppnådd minst 65 % på to ulike lands- elite- eller internasjonale stevner/ for unghestklasser kreves 75 %. 

#: Kvalifiserende resultat på to ulike lands- elite- eller internasjonale stevner 

¤: Feilfri grunnomgang på to ulike lands- elite- eller internasjonale stevner 


Aktuelle bruksprøver 2022


3-årige spranghingster avprøves i løshopping samt med rideprøve under egenrytter og fremmedrytter.

3-årige gangartshingster avprøves med gangartsprøve under egenrytter og fremmedrytter


4-8 årige gangartshingster avlegger gangartsprøve med egenrytter og fremmedrytter. Hingsten skal vises under rytter tre ganger i løpet av kåringen. 

4-8 årige spranghingster avlegger sprangprøve med egenrytter og fremmedrytter. Hingsten skal vises under rytter tre ganger i løpet av kåringen.


Utstillingsreglement

Avlsplan

Skjema for forhåndsrøntgen

Standard helseprotokollForslag til overnatting


Norsk Hestesenter

Toten Hotel

Hoff GjestegiveriBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon