Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Hingstekåring Norsk Varmblod 2024

Norsk Varmblod avholder sin årlige hingstekåring på Norsk Hestesenter, Starum 14-17. mars 2024

Hingstekåringen er åpen for hingster 3 år og eldre. Hingsten må ha en avstamning som kvalifiserer til innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. Merk at hingsten må være registrert i Norsk Varmblod innen påmeldingsfristens utløp. Kontakt oss på [email protected] dersom hingsten ikke er registrert fra tidligere. 

Påmeldingsfrist

Ved påmelding betales depositum på kr. 500,00.  Frist for påmelding er 16. februar. Restbeløpet faktureres med betalingsfrist 1. mars. Depositum blir ikke tilbakebetalt dersom hingsten trekkes fra kåringen. 

Priser 2024 (inkl. depositum)

1. gangs visning - kr. 7100,00
2. gangs visning -  kr. 6100,00


Kåringsnemda for 2024 er Guri Haarr, Magne Lilleeng og utenlandsk konsulent pr disiplin. 

Testrytter og konsulent dressur: Tanja Rusovic
Testrytter  og konsulent sprang: Helena Torstensson

Forhåndsundersøkelse

I henhold til avlsplan skal hingsten gjennom en forhåndsundersøkelse før kåring. Røntgenbilder og skjema skal sendes inn for vurdering før hingsten fremstilles.


Frist for innsending er 01. mars 2024. Bilder innsendt etter frist kan ikke påregnes avlest før kåringen. Innsending av bilder etter frist kan medføre tilleggsgebyr på kr. 500,00.

Bilder skal være i DICOM-format og fortrinnsvis som nedlastbar link.  Sørg for at veterinær/ klinikk som utfører oppdraget er forhåndsinformert om aktuelle krav til bilder. 


Bilder som ikke tilfredsstiller gjeldende krav vil bli avvist. Kontakt Mette Hansson for andre alternativer ([email protected]/ tlf 91795510). 

Endoskopi kan utføres som en del av forhåndsundersøkelsen. Attest og video må oversendes innen 1. mars. For hingster som ikke har mulighet til å utføre endoskopi i forkant, utføres dette under helseundersøkelsen på kåringens første dag. 

 Spørsmål vedrørende røntgenbilder/ endoskopi rettes til Mette Hansson.

Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling er inkludert i kåringsavgiften. Hingster som oppnår avlsgodkjenning vil bli etterfakturert kr. 1500,00 for godkjenningsgebyr. Gebyret dekker eventuell DNA-test og test for FFS. Der DNA og resultat av FFS-test sendes inn i forkant er godkjenningsgebyr kr. 1000,00. 

Alle hingster til kåring skal gjennom følgende

  • Forhåndsundersøkelse
  • Klinisk helsesjekk på kåringsplassen
  • Mønstring på fast bunn
  • Eksteriør
  • Bruksprøve eller prestasjonsvurdering
  • Observasjon av stallvaner

For hingster 6 år og eldre er det prestasjonskrav for å være berettiget til fremvisning for kåring. For 5- årige hingster er det ønskelig, men ikke påkrevd, at hingsten har deltatt i aldersbestemte klasser. Se gjeldende avlsplan for mer informasjon. 

Alder fremstilling

Dressur

Feltritt

Sprang

3

Ingen prestasjonskrav

4

Ingen prestasjonskrav

5

Ingen prestasjonskrav

6

LA

100cm

120

7

MB

CNC2*/CCN2*

130

8

MA

CNC3*/CCN3*

135

9 år og eldre

MA@

CNC3*/CCN3*#

140¤


@: Oppnådd minst 65 % på to ulike lands- elite- eller internasjonale stevner/ for unghestklasser kreves 75 %. 

#: Kvalifiserende resultat på to ulike lands- elite- eller internasjonale stevner 

¤: Feilfri grunnomgang på to ulike lands- elite- eller internasjonale stevner 

Aktuelle bruksprøver 2024

3-årige spranghingster avprøves i løshopping (2), samt med rideprøve under egenrytter og fremmedrytter.

3-årige gangartshingster avprøves med gangartsprøve under egenrytter (2) og fremmedrytter (1)

4-8 årige gangartshingster avlegger gangartsprøve med egenrytter (2) og fremmedrytter (1).  

4-8 årige spranghingster avlegger sprangprøve med egenrytter (2) og fremmedrytter (1) 

For hingster til andregangsvisning som i tillegg fyller prestasjonskrav gis det fritak for rideprøve med testrytter. 

Forslag til overnatting

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon