Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Hjelpetrenerkurs Trondheim

NJF inviterer til Hjelpetrenerkurs i Trondheim!
Kurset avholdes i dojoen til Nidaros judoklubb.


Varighet:
Kurset går fra 11:00 - 17:00

Innhold:

 • 1 Kursdag
 • 15 min e-læring

Alle bør ta e-læringen FØR kursdagen
Klikk her for å åpne e-læringen. Har du problemer med å logg deg på? Da finner du info her.

Kurset gir trenere et pedagogisk og judotekniske verktøy for å tilrettelegge judotrening for barn.
Kurset vektlegger pedagogikk, judokunnskap og trenerrollen.
Kursholder tilpasser kursinnhold etter alder og nivå på deltakere.

Mål for kurset:

 • Lære å bistå hovedtrener
 • Evne å lede egne deler av treningsøkter – bl.a. oppvarming og avslutning
 • Lære å bygge gode relasjoner med utøvere og ha forståelse for hvordan man ivaretar barn på en måte som gir trygghet, mestringsfølelse og utvikling
 • Bli bevist på og lære grunnleggende judoferdigheter
 • Lære å lære bort grunnleggende judoferdigheter
 • Tilegne seg pedagogisk innsikt som gjør judotreningen bedre tilrettelagt for den enkelte utøver
 • Få innsikt i viktigheten av å bevisstgjøre egen klubb på dens ansvar, for å selv utvikle sine hjelpetrenere, gjennom å (tørre å) tildele ansvar og strukturert oppfølging

Kursholder: 
NJFs hovedkursholder er Kim Andersen.

Krav til deltakelse:

 • Fyller minimum 12 år inneværende år.
 • Er allerede, eller ønsker å bli hjelpetrener.

  NB: Vi oppfordrer også voksne/foreldre/ressurspersoner som har eller ønsker treneransvar, til å delta på kurset.

Hva skal du ta med til kurset?

 • Mat & drikke
 • Judodrakt & skift
 • Mobil (for å gjennomføre Kahoot)
 • Evt. noe å skrive på om du ønsker

Pris:

 • Normal påmelding (25.02) kr. 500
 • Sen påmelding (03.03) kr. 700
 • Siste liten påmelding (08.03) kr. 900


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klubb
 *
Alder
 *
 *