Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Hjertesutra - Høst 2021

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk. Hjertesutraen er den teksten som oftest blir benyttet og resitert innen den buddhistiske 
mahayana-tradisjonen. Hjertesutraen kan virke absurd, full av paradokser og selvmotsigelser. Teksten kan ikke forstås utelukkende intellektuelt. Snarere tvert imot. Som med hammer-slag angriper den vår fornuft og knuser våre referansepunkter. Den skjærer igjennom våre konsepter og forestillinger og plukker fra hverandre vårt rammeverk og våre rigide ideer.

Hva betyr tomhet? Hva betyr det at form er tomhet og at tomhet er form? Hva betyr det at det ikke finnes noe øye og ikke noe som ses?


Dette kurset er for viderekommende med noe kunnskap i buddhistisk filosofi og tenkning.

Undervisningen er på engelsk.


  
Tid: Lø 25. september kl. 11–18  
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: kr 400
Ta med egen matpakke til lunsj!

PÅMELDING

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon