Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

HRM-Dagen

HRM-Dagen 25.Oktober 08:30 - 14:00,Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14


HRM-Dagen har som hensikt å skape en arena for kunnskapsdeling rettet mot bedrifter i Bodø. Arrangementet vil fremme praktisk innsikt og erfaringsutveksling innen viktige HRM-temaer, og bringe sammen eksperter og bedriftsledere for å utforske og diskutere hvordan praktisk HRM kan bidra til verdiøkning i nordnorske bedrifter.


INTRODUKSJON OG OPPFØLGING AV NYANSATTE

08.30 Registrering og kaffe 

09.00 Velkommen, Bodø Næringsforum 

09.05 HRM i praksis, HRM Norge 

09.35 Onboarding, Sparebank1 Nord-Norge 

10.05 Kaffepause 

10.15 Oppfølging fra første dag, Harstadregionens Næringsforening 

10.45 Panelsamtale, deltakere i første bolk 

11.05 Varm lunsj

MEDARBEIDEROPPFØLGING OG KOMPETANSEUTVIKLING

11.50 Hverdagsledelse, TBA 

12:20 Mental trening som verktøy, Bedriftskompetanse + Power Office  

12.50 Kaffepause 

13.00 Kultur for læring, NNL 

13:30 Panelsamtale, deltakere i andre bolk 

13:50 Avslutning


---------------------------------------------------------------------------
HRM Dagen arrangeres i samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge, Sparebank1 Nord-Norge, og fagpartnere Bedriftskompetanse og NNL.

Pris for medlemmer av Bodø Næringsforum: 890,- kr eks. mva
Pris for ikke-medlemmer: 1790,- kr eks. mva

Student: 200,- kr eks. mva

Politikere og offentlig ansatte deltar til medlemspris.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon