Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Hukommelsestimulerende terapi/ Kognitiv stimuleringsterapi

Nytt kurs 10. januar

Hukommelsesstimulerende terapi – HST

Eller KST kognitiv stimuleringsterapi som det nå heter.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, 

kl 08.30-15

HST bygger på «Cognitive Stimulation Therapy – CST» som er en evidensbasert metode utviklet i England og som har vist seg å ha effekt på hukommelse og generell livskvalitet hos personer med demens. HST benytter ulike aktiviteter for systematisk å stimulere kognisjonen hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt. 

Dagskurset retter seg mot helsepersonell som har god kjennskap til personer med demens, og som ønsker å dyktiggjøre seg som gruppeledere i HST. Dagsseminaret har fokus på praktisk gjennomføring av HST, som består av 14 gruppesesjoner med demens/kognitiv svikt. HST kan inngå som en del av det eksisterende tilbudet ved dagaktivitetssenteret/institusjonen. Kurset baserer seg på boken: Hukommelsesstimulerende terapi, utgitt av Universitetsforlaget i 2018. Boken inngår i kursmateriellet.

HST kan gjennomføres av alle som arbeider med personer med demens; omsorgsarbeidere, miljøpersonale, aktivitører, ergoterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer. Vi anbefaler at minst to ansatte fra hver avdeling som melder seg til opplæringen, da det kreves to gruppeledere for å gjennomføre de to ukentlige sesjonene à 45 minutter. Etter gjennomgått dagskurs får deltakerne kursbevis fra Aldring og helse.

Aldring og helse vil arrangere årlige erfaringsseminar, der alle som har gjennomgått gruppeleder-opplæringen får invitasjon til erfaringsutveksling og oppdatering av ny kunnskap på området.

Dag og tid: 10. januar 2023

Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal, møterom «Josefine

Kursansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med NKS Olaviken.

Pris: 1100 kr, prisen inkluderer boken og lunsj. Boken sendes i forkant av kurset til deltagere.

Velkommen på HST-kurs der du kan lære en metode for å stimulere hukommelse og kognisjon hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon