Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Innføring i EVA -Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem

EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet - EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (oslomet.no) 

Eva gruppen arrangerer nytt 2 dagers online kurs – 28. september og 25. Oktober 2023.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode i mellom.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike arbeidsområder.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 26 timer til ergoterapispesialist.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset. Vi oppfordrer alle til å informere kollegaer og andre om kurset!

Kursavgift kr 2200. Påmeldingen er bindende, og deltageravgiften refunderes kun dersom kurset avlyses.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon