Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Introduksjon til mahayana-buddhisme med Ani Könchog

De viktigste emnene i mahayana-buddhismen er utvikling av visdom og medfølelse. Motivasjonen er å bli opplyst og å hjelpe seg selv og andre til å bli fri fra all uro og lidelse. 

Gjennom 10 mandagskvelder vil vi trene i ulike meditasjoner for å øke vår kapasitet for kjærlighet og medfølelse, og evnen til å glede oss på andres vegne. Vi jobber med de indre prosessene vi erfarer i meditasjonstreningen og ser på hvordan vi håndterer utfordringer og blokkeringer vi møter i oss selv. 

Kurset er lagt opp med rikelig mulighet til spørsmål og diskusjon. 


Ani Könchog er ordinert nonne i den tibetanske tradisjon og psykolog. Hun har praktisert buddhisme i over 30 år og har bl.a. Pema Chödrön, B. Alan Wallace og Tsoknyi Rinpoche som sine hovedlærere. Undervisningen er på norsk.

Litteratur: 

Kursbøker: Path to Buddhahood av Ringu Tulku Rinpoche og 

Start Where You Are av Pema Chödrön

Anbefalt tilleggslitteratur: 

The Power of an Open Question: The Buddha’s Path to Freedom av Elizabeth Mattis Namgyel


Tid:  10 mandager fra 8. april til 17. juni, kl. 19–21
Sted: Oslo buddhistsenter
Lærer:  Ani Könchog Lhamo 


Deltakerbidrag: 2000 kr 

      

       20 % rabatt: 1600 kr - for trygdede, arbeidsledige og studenter som 
       har betalt medlemskontingent i 2023

       50 % rabatt:  1000 kr for ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober. 

       Gullkortholdere: kr. 0. (Ta med gullkort) 

       (Husk å ta med studiebevis o.l. dersom du bestiller rabattert billett)


  

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon