Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Introduksjon til mahayana-buddhisme med Ani Könchog

I løpet 9 mandager vil Ani Könchog undervise i mahayana på Oslo buddhistsenter på Grünerløkka. De viktigste emnene i mahayana-buddhismen er utvikling av visdom og medfølelse. Motivasjonen er å bli opplyst for å kunne hjelpe andre til også å bli fri fra all lidelse. 

Gjennom ulike meditasjoner trener vi på å øke vår kapasitet for kjærlighet og medfølelse, og vår evne til å glede oss på andres vegne. Dette er et helt nødvendig grunnlag for eventuell senere vajrayanapraksis. 

For å gjøre arbeidet med oss selv levende og relevant i vår hverdag, er kurset lagt opp med rikelig mulighet til spørsmål og diskusjon. Vi jobber med de indre prosessene vi går igjennom i meditasjonstreningen, og ser på hvordan vi takler utfordringer og blokkeringer vi møter i oss selv. 


Ani Könchog er ordinert nonne i den tibetanske tradisjon og psykolog. Hun har praktisert buddhisme i over 30 år og har bl.a. Pema Chödrön, B. Alan Wallace og Tsoknyi Rinpoche som sine hovedlærere. Undervisningen er på norsk.

Litteratur: 

Path to Buddhahood av Ringu Tulku Rinpoche

Start Where You Are av Pema Chödron 

Anbefalt tilleggslitteratur: 

The Power of an Open Question: The Buddha’s Path to Freedom av Elizabeth Mattis Namgyel


Tid:  9 mandager fra 27. mars til 12. juni, kl. 19–21
Sted: Oslo buddhistsenter
Lærer:  Ani Könchog Lhamo 


Ordinær pris: 1800 kr 

      

       20 % rabatt: 1440 kr - for trygdede, arbeidsledige og studenter som 
       har betalt medlemskontingent i 2023

       50 % rabatt:  900 kr for ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober. 

       Gullkortholdere: kr. 0. (Ta med gullkort) 

       (Husk å ta med studiebevis o.l. dersom du bestiller rabattert billett)


  

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon