Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Introduksjon til buddhisme - Vår 2023


Lærere på kurset er Fredrik Liland og Anne Berteig. 
Fredrik Liland har vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1999. Fra 2002 har han studert buddhisme og tibetansk språk ved Rangjung Yeshe Institute i Nepal og ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med oversettelse av buddhistiske tekster fra tibetansk til engelsk og norsk. Han har vært fire år i retreat ved Thrangu Sekhar Retreat Centre i Nepal. Anne Berteig kom i kontakt med buddhismen og Karma Tashi Ling første gang i 1975. Siden 1996 har hun vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og mottatt undervisning av Lama Changchub og mange andre lærere.


Introduksjon til buddhisme og meditasjon
– med Fredrik Liland og Anne Berteig

I løpet av ni mandagskvelder og en lørdag vil Fredrik Liland og Anne Berteig gi en introduksjon til buddhisme og meditasjon.

Vi lever i et samfunn som er rikt på ytre goder. De fleste har mat, klær, bolig og det som trengs for å leve et godt liv. Men mer velstand fører ikke nødvendigvis til mer lykke. Vitenskapen har gitt oss store teknologiske framskritt og mange hjelpemidler, men den har gitt lite kunnskap om hva som faktisk gjør oss tilfredse og lykkelige, og hva som gjør oss ulykkelige. På dette kurset vil vi undersøke hva Buddhas lære sier om dette.

Vi vil gå igjennom grunnleggende buddhistisk filosofi, som kan sammenfattes i fire innsikter, ofte kalt «de fire edle sannheter». En viktig del av kurset er å lære å trene sinnet gjennom meditasjon. Oppmerksomhet på pusten brukes for å trene ro og klarhet. Vi lærer også meditasjoner for å utvikle gode kvaliteter som vennlighet, medfølelse, glede og upartiskhet. Det blir god tid til spørsmål og samtaler.


Kursbøker: The Four Immeasurables. Practices to Open the Heart av B. Alan Wallace (kan kjøpes) og utdrag av Daring Steps Toward Fearlessness av Ringu Tulku Rinpoche (deles ut).

Anbefalt lesning: Old Path White Clouds av Thich Nhat Hanh.

Tid:  9 mandager fra 23. januar til 20.mars, kl. 19–21 på Oslo Buddhistsenter i Helgesensgate 10, 

samt søndag 26.03 kl. 11–17 på Karma Tashi Ling buddhistsenter, Bjørnåsveien 124

Vegetarisk lunsj 26.03 er inkludert.

Lærere: Fredrik Liland og Anne Berteig 

2500 kr - Ordinær pris 

2000 kr - Trygdede, alderspensjonister, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontingent i 2023

1250 kr - Ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober 

Gratis - Innehavere av Gullkort 2023

 
PÅMELDING
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon