Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

KAT-kassen

Kurs nr. 4/2024


Beskrivelse

KAT-kassen står for Kognitiv Affektiv Trening, og er utviklet av Tony Attwood m. flere. KAT-kassen er utviklet spesifikt som en støtte til samtaler for barn fra 6 årsalder og oppover. Formålet er å hjelpe barna til økt selvforståelse, både når det gjelder sosiale relasjoner og vennskap, og når det gjelder forståelse for egne og andres behov og motiver. KAT-kassen består av ulike støttende elementer/figurer med tilhørende ansikter og føleord.


Ansvarlige

Nils Christian Øvrum

Thorun Austad


Målgruppe

Alle interesserte med grunnleggende kunnskap om autismespekteret.


  • Alle kursene holdes i Gjerpensgate 14, Skien (Kursrom Vealøs 3.etg)
  • Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.
  • Kr. 250,- pr samling/kurs (inkluderer en enkel lunsj + kopier). Du kan velge giro eller direkte betaling når du melder deg på kurset.
  • Gi beskjed ved påmelding dersom det er behov for annen mat grunnet matallergi.
  • For foresatte til barn med autismespekterdiagnose er kursene gratis.
  • Dersom dere er påmeldt og ikke kan komme, gi beskjed senest dagen før ellers blir de som ikke møter opp belastet med kr. 350,- (også foreldre)
  • Registrering fra 30 minutter før kursstart. (08:30-09:00)
  • Det er parkeringsavgift, Easy-park ved Gjerpensgate 14. Vi anbefaler å parkere ved Arbeidstilsynets parkering, øvre del av parkeringsområdet.
  • Foreldre kan ha rett til opplæringspenger (behøver ikke ta ut ferie) Dette må søkes via NAV.
  •  Det vil ikke være tolk på disse kursene, det er derfor viktig at man forstår godt Norsk.
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Betalingsmetode
 *