Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Klinisk emnekurs i atopisk eksem, håndeksem og urtikaria 2024

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Klinisk emnekurs i atopisk eksem, håndeksem og urtikaria

Påmelding er bindende

Kursleder: Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved RAAO og Hudavdelingen OUS, godkjent i kompetanseområdet Allergologi

Målgruppe: Allmennleger

Tid og sted:

Del 1:  E-læringskurs som gjennomføres 0-2 uker før kursdag
Del 2: Meet Ullevaal Stadion M6 inngang D torsdag 2. mai 2024. Registrering fra kl 09:00, kursstart kl 09:30. Kurset er ferdig kl 15:45
Del 3: Interaktivt webinar over Teams den 6.juni kl 12-16
Del 4: Interaktivt webinar over Teams den 13.juni 12-16

Kurset er godkjent for:
Allmennmedisin: Deltakelse alle 3 dager er godkjent med til sammen 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-007, 009, 056, 061, 062, 071, 072, 073 og 080.

Allergologi: 17 valgfrie timer til godkjenning i kompetanseområdet Allergologi

Kursbevis vil bli sendt ut etter fullført kurs, basert på registrert deltakelse på hele kurset.

Program (med forbehold om endringer):

DEL 1 E-læringskurs Atopisk eksem: Diagnose, epidemiologi, patogenese, komplikasjoner Lenke til kurs sendes deltakerne 2 uker før og må gjennomføres (ca 45 minutter) før den 2.mai

DEL 2:  Fysisk oppmøte 2. mai Meet Ullevaal Stadion M6: Praktisk kurs i atopisk eksem

Registrering fra kl 09:00
09:30 Introduksjon v/Teresa Løvold Berents
09:35  Å leve med atopisk eksem v/brukerrepresentant
09:50  Atopisk eksem og behandling v/Teresa Løvold Berents
10:50   Pause
11:10      Matallergi/overfølsomhet hos barn og voksne med atopisk eksem v/Vibeke Østberg Landaas
11:45     Livskvalitet og mestringsstrategier: v/Boris Von Hof
12:00    Lunsj
13:00    Praktisk veiledning i grupper:

1. Infeksjonsbehandling v/ Elisabeth Lange
2. Behandlingskremer/-salver/-liniment v/Kristine Fuskeland
3. Fuktighetsbevarende behandling v/Sara Johansen
4. Kløestillende/-dempende tiltak v/Helle Grøttum
5. Pasientkasus - valg av behandling v/Astrid Lossius

15:00   Oppfølging ved atopisk eksem - skåringsverktøy v/Astrid Lossius og Teresa Berents
                Oppsummering v/Teresa Berents
15:45    Avslutning

DEL 3: Webinar Håndeksem 6. juni 12-16. v/ Teresa Løvold Berents, José Hernan Alfonso og Ingvill Sandven

12:00 Håndeksem
12:45 Pause
13:00 Håndeksem – kasuistikker i grupper deretter felles diskusjon
13:45 Pause
14:00 Håndeksem og yrke
14:45 Pause
15:00 Håndeksem og yrke – kasuistikker i grupper deretter felles diskusjon
15:45 Oppsummering og slutt kl 16:00

DEL 4 Webinar Urtikaria/angioødem 13. juni 12-16. Kursleder/foreleser: Teresa Løvold Berents og Astrid Lossius

12:00 Urtikaria
12:45 Pause
13:00 Differensialdiagnoser, røde flagg og behandling - gruppearbeid med kasuistikker
13:45 Pause
14:00 Angioødem
14:45 Pause
15:00 Differensialdiagnoser, røde flagg og behandling -  gruppearbeid med kasuistikker
15:45 Oppsummering og slutt kl 16:00

Foredragsholderne:

Teresa Løvold Berents, overlege, spesialist i hud- og veneriske sykdommer og godkjent i kompetanseomårdet Allergologi, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)/Hudavdelingen OUS

Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS/Stipendiat UiO

Boris Von Hof, Psykiater ved Konsultasjons- og Liaisonenheten, OUS/RAAO OUS

Ingvild Gaare-Olstad, Sykepleier og koordinator ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, OUS

Kristine Kirkeby Fuskeland, fagsykepleier ved Hudavdelingen OUS

Sara Johansen, sykepleier ved Hudavdelingen OUS

Helle Grøttum, sykepleier og spesialrådgiver ved LHL Astma Allergi

Astrid Haaskjold Lossius, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Hudavdelingen OUS

Ingvill Sandven, overlege og spesialist i arbeidsmedisin, Lungemedisinsk avdeling/RAAO OUS

José Hernan Alfonso, overlege og speisalist i arbeidsmedisin og hud- og veneriske sykdommer, Hudavdelingen OUS/Statens Institutt for Miljø- og Arbeidsmedisin (STAMI)Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon