Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Klubbhus: Leie 2024

Klubbhuset til Asker Seilforening er en flott ramme rundt kurs, konferanser, barnedåp, konfirmasjon, bryllup og selskap. Det ligger idyllisk til i Blakstadbukta og har fantastisk utsikt over Oslofjorden. Klubbhuset har en kapasitet på 50 gjester med tilhørende stoler, bord, glass og service. Hovedrommet har store vinduer som gir godt lys med tilgang til en stor veranda med utsikt mot fjorden og er utstyrt med skjerm og internett. Kjøkkenet er lite, men inneholder komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter og vannkoker. 

Leievilkår
Leietager er selv ansvarlig for tilrigging/rydding i forbindelse med arrangementer.

Støy
Leietagere må ta hensyn til naboer (støy) jfr. Nabolovens bestemmelser. Klubbhuset har ikke musikkanlegg. Klubbhuset er del av en idrettsarena og det er kun anledning til å benytte utearealet (terrassedekket og veranda) frem til kl. 18:00. Vinduer og terrassedøren ska lukkes og musikk dempes innen kl 21:00.  På grunn av tidligere erfaringer med støy og sjenanse for naboer er det ikke ønskelig med utleie til ungdomsfester. Nedre aldersgrense for leie er derfor 25 år.

Overtagelse
Overlevering av nøkkel avtales med klubbhusansvarlig. Lokalet kan overtas senest klokken 13:00 og disponeres til klokken 11:00 dagen etter. Det er mulig å få tilgang til lokalene tidligere dersom de ikke er utleid. Lokalene blir vasket før utleie. Lokalenes tilstand ved ankomst noteres samt merknader vedrørende renhold og ryddighet. Det kvitteres for status etter arrangementet der eventuelle skader eller brekkasje noteres. Det skal også gis beskjed om slike forhold muntlig ved tilbakelevering av nøkkel. 

Parkering
Gjester må benytte parkeringsplass ved Furua kiosk. Det er ikke anledning til å parkere på Tangen. Drosjer skal bestilles til Furuakiosken/Slemmestadveien av hensyn til naboene. Under arrangementet må bruker sørge for nødvendig vakthold og sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til lokalene.

Røyking
Leietager må påse at branninstruksen overholdes. Røyking er kun tillatt utendørs på angitt plass ved inngangsdøren. Det er ikke anledning til å benytte fyrverkeri på seilforeningens område. Bruker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig skjenkebevilling ved skjenking av alkohol.

Leietager skal behandle bygninger, møbler og inventar med ansvarlighet og skal etter beste evne unngå skader eller ødeleggelser. Stilletthæler er ikke tillatt! Leietager er ansvarlig for skader utover normal bruksslitasje som påføres bygning, møbler og inventar. Skader/brekkasje skal erstattes. Dersom det er knust glassgjenstander under arrangementet, skal lokalet støvsuges for å fjerne glasskår. Dersom det er knust glass utendørs, skal leietager forvisse seg om at alt glasskår er fjernet.


Fyll ut skjema til høyre og godkjenn vilkårene før du betaler. Så fort dette er gjort vil du få en bekreftelse på leie av klubbhuset. 

OBS! OBS! 

Før du betaler leie, vennligst avtal leiedato med klubbhusansvarlig på [email protected] Gjør ingen innbetaling uten etter avtale.  

Leien i sin helhet skal være innbetalt før nøkkel gis ut / leietaker får tilgang til lokalet.

Registreringsskjema

Betaling for
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epostadresse
 *
Mobiltelefon
 *
Leiedato (dd.mm.åå)
 *
 *
 *