Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kurs i Class Pre-K 24-25. oktober 2024

Kvalitetsarbeid i barnehage - CLASS Pre-K (3 - 6 år)


CLASS Pre-K et er systematisk observasjonsverktøy som måler samspillskvalitet på gruppenivå mellom ansatte og barn i barnehage: Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Pre-K.

Kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne i barnehagen har betydning for barnets psykiske helse, trivsel, læring og utvikling. CLASS Pre-K handler både om hvordan de ansatte støtter barnets emosjonelle og sosiale utvikling, gjennom å møte barnets grunnleggende behov for omsorg, trygghet og tilknytning på sensitive måter med barnets perspektiv som utgangspunkt.
Samtidig handler det om hvordan de ansatte støtter barna læring og utvikling gjennom å selv delta i barns lek og utforskning, stimulere barnas nysgjerrighet og selvstendighet, og å gi barna større forståelse for verden rundt dem.

Deltakerne få opplæring i og blir sertifisert i CLASS Pre-K som brukes for grupper av barn mellom 3 til 6 år. CLASS Pre-K er en velutprøvd, valid og reliabel observasjonsmetode for å måle prosesskvalitet på avdelingsnivå.

Kursets omfang og form:
To dager med CLASS Pre-K observatøropplæring med undervisning og skåring av filmer av samspill med bruk av CLASS Pre-K. Kurset vil være på norsk, men alt CLASS materiell vil være på engelsk, det gjelder Teachstone sin nettside med reliabilitetstest, manual, skåringsark, filmer og lysark som brukes på kurset. For endelig sertifisering må deltakeren bestå en reliabilitetstest via web i etterkant av kurset, organisert av Teachstone som eier metoden.

Praktisk informasjon

Dato: 24. og 25. oktober 2024

Kursholder er universitetslektor Anne Synnøve Brenne ved RKBU

Pris: kr 4000
Prisen inkluderer CLASS-manual, skåringsark, diverse CLASS opplæringsmateriell, reliabilitetstest og tilgang til Teachstone sine hjemmeside og ressurser. Se www.teachstone.com

Kurset vil foregå ved RKBU, Klostergata 46. Trondheim

 

Registreringsskjema