Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kurs i Class Toddler 31. oktober og 1. november

Kvalitetsarbeid i barnehagen - CLASS Toddler (1 – 3 år)


CLASS toddler et er systematisk observasjonsverktøy som måler samspillskvalitet på gruppenivå mellom ansatte og barn i barnehage: Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Toddler.


Kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne i barnehagen har betydning for barnets psykiske helse, trivsel, læring og utvikling. CLASS toddler handler både om hvordan de ansatte støtter barnets emosjonelle og sosiale utvikling, gjennom å møte barnets grunnleggende behov for omsorg, trygghet og tilknytning på sensitive måter med barnets perspektiv som utgangspunkt.
Samtidig handler det om hvordan de ansatte støtter barna læring og utvikling gjennom å selv delta i barns lek og utforskning, stimulere barnas nysgjerrighet og selvstendighet, og å gi barna større forståelse for verden rundt dem.

Deltakerne få opplæring i og blir sertifisert i CLASS Toddler som brukes for grupper av barn mellom 1 til 3 år. CLASS Toddler er en velutprøvd, valid og reliabel observasjonsmetode for å måle prosesskvalitet på avdelingsnivå.

Kursets omfang og form:

To dager med CLASS toddler observatøropplæring med undervisning og skåring av filmer av samspill med bruk av CLASS toddler. Kurset vil være på norsk, men alt CLASS materiell vil være på engelsk, det gjelder Teachstone sin nettside med reliabilitetstest, manual, skåringsark, filmer og lysark som brukes på kurset. For endelig sertifisering må deltakeren bestå en reliabilitetstest via web i etterkant av kurset, organisert av Teachstone som eier metoden.

Praktisk informasjon

Dato: 31. oktober og 1. november 2024 kl 8.15 – 16.00

Kursholder er universitetslektor Anne Synnøve Brenne ved RKBU

Pris: kr 4000
Prisen inkluderer CLASS-manual, skåringsark, diverse CLASS opplæringsmateriell, reliabilitetstest og tilgang til Teachstone sine hjemmeside og ressurser. Se www.teachstone.com

Kurset vil foregå ved RKBU-Midt i Trondheim, Klostergata 46, møterom i 3.etg.

Det vil ikke bli servert lunsj, men det er mulig å kjøpe seg lunsj i kantine i nærheten eller å ta med matpakke.

NB!
For å ta sertifisering må man delta hele dagen begge to kursdagene (kurset varer fra 8.15 -16.00 begge dagene). Det må påregnes ca. 3 arbeidsdager i etterkant av kurset for sertifisering, sertifiseringen er webbasert via Teachstone.

Det er max 8 deltagere på kurset og påmelding er bindende.

Målgruppe
Ansatte med utdanning på bachelornivå som jobber i barnehage, PPT, pedagogisk fagsenter, tverrfaglig ressursteam, spesialisthelsetjenesten eller andre med veiledningsmandat inn mot barnehager.  Forkunnskaper om barns utvikling og godt samspillet er en fordel.

 

Registreringsskjema