Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kursleder Sistehjelp

Sistehjelp er et kurs som gir kunnskap om hvordan gi omsorg og hjelp til personer i livets sluttfase. Målet er å bygge bro mellom det offentlige sitt tilbud og omsorgen vi alle kan bidra med. Kurset er forankret i det europeisk palliative fagnettverket European Association for Palliative Care.

Verdighetsenteret holder kurs for de som ønsker å selv bli kursleder og ha ansvar for å spre Sistehjelp i sitt lokalsamfunn. 

Alle Sistehjelpskurs skal holdes av to frivillige personer, der den ene må ha helsefaglig bakgrunn. Livets siste fase og døden kan være vanskelig å prate om, så egne erfaringer med døden kan være en fordel om du ønsker å bli kursleder. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Mulige tidsrom jeg kan ta kurs høsten 2024
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Stiftelsen Verdighetsenteret kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.