Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kursleder Sistehjelp

Sistehjelp er et kurs som gir kunnskap om hvordan gi omsorg og hjelp til personer i livets sluttfase. Målet er å bygge bro mellom det offentlige sitt tilbud og omsorgen vi alle kan bidra med. Kurset er forankret i det europeisk palliative fagnettverket European Association for Palliative Care.

Verdighetsenteret holder kurs for de som ønsker å bli kursleder i sitt lokalsamfunn. 

Alle Sistehjelpskurs skal holdes av to frivillige personer, der den ene må ha helsefaglig bakgrunn. Livets siste fase og døden kan være vanskelig å prate om, så egne erfaringer med døden kan være en fordel om du vil bli kursleder. 

Det er en fordel om en tar dette kurset sammen med en som en ønsker holde kurs med i fremtiden.

 

Registreringsskjema