Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Kvinnehelse - svangerskap- IVF- Menopausen
Lørdag er tema svangerskap, fødselsforberedelse og barseltid..

Vi vil se på alminnelige plager under graviditet. Hva er trygt å behandle og når skal «alarmen» gå og vi må henvise kvinnen til jordmor/lege for oppfølging. En kort intro til vestligmedisinsk forklaring før vi ser på plagene i lys av TKM og hva akupunktur kan bidra med for å bedre den gravides mentale og fysiske tilstand.


Søndag er tema infertilitet

Diagnoser i vestlig medisin og metoder for behandling blir kort gjennomgått. Fokuset vil bli TKM og behandling av ubalanser både i forhold til primærbehandling av infertilitet og sekundærbehandling til IVF. Hva lykkes vi med og hva er utfordringene


Menopausen, her vil vi gå gjennom de mest vanlige plagene som nattesvette, hetetokter, søvnproblemer osv.  Nyere forskning og hva bør vi sende videre for behandling med hormoner?

Dato: 27.-28.4.2024

Tid: 9-15 begge dager

Sted: Citybox, Oslo

Pris

Early bird pris frem til 18.03.2024 kl 2300

Stedelig: 2600,- Streaming 2000,-

Pris fra og med 18.03.24 kl 0000

Stedelig: 3600,- Streaming 3000,-

Opptaket fra streamingen blir redigert og tilgjengelig for deltakerne etter kurset
Om foredragsholder Jorun Wiik Tunestveit

Jeg har bakgrunn som sykepleier og jordmor og har jobbet med svangerskap, fødsler og barsel siden 1983 på Kvinneklinikken i Bergen (KKB).  Jeg har en bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania, og en master i sykepleievitenskap ved Institutt for Global Helse og Samfunnsvitenskap, UIB.

Kurset i fødselsakupunktur for jordmødre åpnet øynene mine for den holistiske tankegangen innen TKM, og inspirerte meg til å gå videre. I 2007 ble jeg utdannet akupunktør ved Akupunkturhøyskolen og har siden da drevet en egen akupunkturklinikk 2 dager i uken.

Fra 2006 til april 2023 har jeg jobbet som fagutviklingsjordmor i 50 % stilling ved KKB. Stillingen har blant annet omfattet undervisning for personalet.  I tillegg har jeg undervist jordmorstudenter ved Høyskolen Vestlandet (HVL) om bruk av akupunktur i fødsel. Jeg har i samarbeid med Høyskolen Kristiania arrangert flere kurs i fødselsakupunktur for jordmødre på KKB.

Jeg har sammen med bl.a Terje Alræk og KKB, gjennomført en pilotstudie som så på akupunktur og overtidig svangerskap 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *