Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Landslagssamling, Lacrosse (menn) - august 2023


Landslagssamling, Lacrosse (Menn) 

Landslagssamlingen finner sted på Frogner Stadion, fredag 25 august - søndag 27. august.

Dette er en åpen samling, som vil si at alle kan melde seg på. 


Påmeldingsfrist er 23. august kl. 23:59.

Påmeldingen er bindende etter fristens utløp.
Vi refunderer deltageravgiften minus transaksjonsgebyr fra "deltager.no", ved avmelding før påmeldingsfristens utløp.


Egenandel: prisen for å delta er kr. 500 for Oslo-boende og  kr. 100 for tilreisende. Egenandelen betales med bankkort ved påmelding.


Fredag 25. august

18:00 -21:00


Lørdag 26. august

09:00 - 12:00

14:00 - 17:00


Søndag 27. august

09:00 - 12:00   Betingelser:
1. Ved påmelding og erkjennelse av at betingelsene er lest og forstått, bekrefter deltaker at han/hun har betalt utøverlisens til NAIF, som inkluderer skadeforsikring. For mer informasjon om forsikringsordningen, se NAIF sine hjemmesider.

http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring 

2. Deltaker har ansvar for egen aktivitet under treningssamlinger i regi av NAIF v/seksjon Lacrosse og klubber tilsluttet Lacrosse.


3. Deltaker er informert om at det under trening og annen aktivitet kan oppstå situasjoner med utøvere/trenere som kan medføre kroppslig skade.

4. Deltaker erklærer at NAIF v/seksjon Lacrosse eller klubber tilsluttet NAIF v/Lacrosse, med de begrensninger som følger av norsk lovgivning, ikke vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. Det samme gjelder ansatte, utøvere eller tillitsvalgte som deltar på samlingen.

5. Deltaker er kjent med at reise til og fra treningssamling foregår for den enkelte deltakers regning og risiko.


Personopplysninger som du oppgir her og til det medisinske teamet, i forbindelse med landslagssamlingen, følger av påkrevde smitteverntiltak og er en forutsetning for å delta. Opplysningene vil bli brukt til å kartlegge sykdommer/symptomer hos utøverne og vil samtidig fungere som en oversikt/register over deltagelse på samlingene ved eventuell smittesporing. Opplysningene vil bli lagret i inntil 30 dager etter at samlingen ble avviklet. Ingen personopplysninger deles med andre enn de som utgjør det medisinske teamet.  Alle i det medisinske teamet har skrevet under på en taushetserklæring hos forbundet.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon