Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Landslovsseminaret

I 2024 er det 750 år sidan Landslova av 1274 vart gjeven. Den var éi av bare fire riksdekkjande lovbøker i europeisk høgmellomalder, fekk ei levetid på 400 år, og var viktig både for samfunnsendring og for politikken i skiftande unionar. 

I dette seminaret i Målstova på Nasjonalbiblioteket vil 16 forskarar frå ni ulike universitet presentera si forsking på Landslova 10. november kl. 10-17 og 11. november kl. 09-16. 

Det vert servert lunsj. 

Arrangementet er gratis.

Seminaret vert organisert av CAS-prosjektet Social Governance Through Legislation.Program


Onsdag 10. november: Samfunnsstyring


Kl. 10-13: Konge og rike

Brage Hatløy (Bergen): Fortalen i Landslova (Fortalen)

Hans Jacob Orning (Oslo): Veien ut av villfaringståka? (Landslova II-3)

Erik Opsahl (Trondheim): Arv og val (Landslova II-6)

Ian Grohse (Tromsø): Lagting og lovfellesskap i skattlandene (Landslova III-3)


Kl. 13-14: Lunsj


Kl. 14-17: Offentlegheit

Leidulf Melve (Bergen): Lov og kommunikasjon (Landslova I-7)

Jørn Øyrehagen Sunde (Oslo): «Landz logh» og «loghbók vattar» - Var Landslova viktig i mellomalderen? (Landslova IV-18)

 Magne Njåstad (Trondheim): Å få sin rett  (Landslova I-12)

Miriam Tveit (Bodø): Byhornet og urban orden (Bylova VI-17)


Torsdag 11. november: Samfunnsrelasjonar


Kl. 9-12: Ekteskap

Bjørn Bandlien (Tønsberg): Landslova V-1 (samtykke)

Else Mundal (Bergen): Kvinner som ikkje trong lyde giftingsmannen og kvinner ute av kontroll (Landslova V-2)

Helle Vogt (København): Oppløsning av ekteskap – Rettsdualismen mellom sakrament og eiendomstransaksjoner (Landslova V-6)

Sigrun Høgetveit Berg (Tromsø): Ættleiing – vitnemål om lovbøting og rettspraksis på 1300-talet (Landslova V-8)


Kl. 12-13: Lunsj


Kl. 13-16: Livet og lova

Anders Winroth (Oslo): Vitner og andre bevisformer: et paripatetisk kapittel i Landsloven (Landslova I-4)

Kirsi Salonen (Bergen): Cum parvo cultello unico ictu percussit. Pønitentsarkivet, prester og bordkniv i senmellomalderen (Landslova IV-15)

Anne Irene Risøy (Drammen): Gravølet før og etter Landslova (Landslova V-25)

 Geir Atle Ersland (Bergen): Ei drøfting av overherrerett og disposisjonsrett med utgangspunkt i Magnus Lagabøtes bylov (Bylova kap. 6)

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon