LION - donations

English:
To donate to the realization of the trauma center and treatment of sick and injured please fill out the form below. If the desired amount is not available in the dropdown menu you can send us an e-mail, and we will give your our details for bank transfer. By clicking “Send påmelding” you will be taken to another page for online payment. Please see below for examples on how the donations will be spent. All donations will be used either to the realization of the trauma center, or to finance treatment of sick and injured.

(All fields marked with * are mandatory. The information about you will not be used for anything else than verification.)

Norsk:
For å bidra til realisering av traumesenteret og behandling av sjuke og skadde kan du fylle ut skjemaet under. Dersom beløpet du ynskjer å donere ikkje er tilgjengeleg i rullemenyen,  kan du send oss ein e-post, og vi vil gi deg detaljane for bankoverføring. Ved å klikke på «Send påmelding» vil du komme til ein ny side for elektronisk betaling. Nedanfor kan du sjå eksemplar på kva det donerte beløpet vil bli brukt til. Alle donasjonar vil bli brukt enten til realiseringa av traumesenteret, eller for å finansiere behandling av sjuke og skadde.

(Alle felt merka med * er obligatorisk. Informasjonen om deg vil ikkje bli brukt til noko anna enn verifisering.)


Possible use of donated funds:

100 NOK (13 USD) will buy a box of elastic bandages
150 NOK (19 USD) will pay for the treatment of a simple fracture of the knee cap or elbow
200 NOK (25 USD) will pay for the plates and screws needed to treat a displaced ankle fracture
500 NOK (63 USD) will pay for the implants needed to treat a hip fracture
1000 NOK (125 USD) will pay for the external fixation device needed to save a leg after an open fracture
10 000 NOK (1250 USD) is enough to give someone in terrible pain a total hip replacement

Praktisk informasjon

Sted:
Lilongwe Institute of Orthopaedics and Neurosurgery, Malawi

Kontaktinformasjon:
Camilla Skjelbred
[email protected]
Name
 *
Surname
 *
E-mail address
 *
Donation
 *
Organization
 *