Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Manipulasjon for fysioterapeuter

Manipulasjon for fysioterapeuter

Innhold:

Fra 2022 har 117 deltagere vært med på kurset. Les tilbakemeldinger fra kurset på  https://www.facebook.com/www.fysioterapikurs.no/reviews

Kurset vil forankre det teoretiske og praktiske innholdet i forskning og kritisk belyse utfordringene og mulighetene ved passive teknikker. Det vil bli en gjennomgående tråd på hvordan vi kan identifisere røde flagg og hvordan vi klinisk identifiserer indikasjoner for manipulasjon. Kurset vil ta for seg differensialdiagnostikk og også undersøkelse og behandling av smerter fra det perifere nervesystemet. Vi vil diskutere, reflektere og legge opp til et trygt læringsmiljø hvor deltagerne etter endt kurs kan godt redegjøre for forskjellene rundt erfaringsbasert kunnskap og evidence basert kunnskap angående effektene av manipulasjon.

Kursets hovedmål er å gi deg anvendelige manipulasjonsteknikker til klinisk bruk. Det vil bli undervist i manipulasjon av hele columna, manipulasjon av perifere ledd, i hånd, albue, fot og ankel. Etter de 3 første dagene vil de fleste allerede fått til manipulasjon av både nakke, torakal og lumbal. Teknikkene vi underviser i er pasientsentrerte som i hovedsak handler om å å ivareta pasienten og skape en «barriere» for å klare i utføre en fysiologisk bevegelse som gir kavitasjon. Vi utfordrer sannheter om teknikk og biomekanikk, og gjennom dette mener vi at man lettere kan identifisere de metodene for manipulasjon som er best for deg og den aktuelle pasienten som du ønsker å behandle.

Manipulasjon er kanskje det av de passive tiltakene som er mest omsvermet av mytiske betraktninger angående effekt. Vi mener det er et tiltak som ved enkelte tilfeller kan være bedre enn å gi råd og øvelser alene. Vi ser ingen grunn til at fysioterapeuter med sine utdanning og bakgrunn ikke skal kunne bruke dette verktøyet da det allerede er trygt implementert som en behandlingsmodalitet av manuellterapeuter, kiropraktorer, osteopater, OMI-terapeuter og naprapater. 

I klinikken opplever mange at effekten av manipulasjon kan bidra til smertedemping på kort sikt i en rehabilitering. Med riktige forklaringsmodeller kan dette være med på å skape trygghet og øke compliance for aktive tiltak og minske fraværet fra jobb, trening og sosialt liv.

Manipulasjon som ved en HVT er egentlig ganske enkelt å utføre og med økt innføring i kontraindikasjoner vil fysioterapeuter raskt bli godt skikket til dette.

Vi samler teknikker fra ulike manuelle epoker. Mulligan med sine NAGS and SNAGS, Maitland med sine graderinger, Kaltenborn med sine vinkler og retninger, ja til og med innslag fra Palmer, Gonstead og Cyriax. Sluttproduktet blir en hybridløsning basert på personlige preferanser.

Lovlighet:

Kursarrangør vil sørge for at innholdet i kurset vil dekke over alle nødvendigheter slik at deltagerne etter endt kurs og eksamen vil være langt innenfor paragraf 4 om forsvarlig utførelse av behandling.Vi vil også orientere om at manipulasjon kun er én teknikk og derfor bør ses på som enhver annen form for behandling hvor terapeuten selv er ansvarlig for å handle innenfor helsepersonell-loven. Derfor er dette kurset ikke i konflikt med eksisterende lovverk angående behandling.

Eksamen:

Eksamen gjennomføres som en praktisk og teoretisk del, dato på dette kommer senere. Vi anbefaler alle deltagere å hospitere én uke hos manuellterapeut for å få økt forståelse for dybden i den utdanningen og retningen.

Tid:

 • Del 1: 3 dager- 18.-20. oktober 2023 
 • Del 2: 15.-17. november 2023
  • 09.00-15.00 alle dager, utenom fredag som er ferdig klokken 13.30
 • Eksamen: 2 skriftlige som gjøres hjemmefra. 1 praktisk
 • For hvem: Fysioterapeuter
 • Hvor: Oslo Alfacare

Kurset teller som 82 timer. 42 kurstimer kurs, og 46 timer selvstudium for de som tar eksamen. Kurset kan være tellende for spesialistordningen i NFF. 

Pris:

 • Kr 15.000,- (early bird kr 12000,-) 
  • Utgifter til reise og opphold kan det søkes midler av fysioterapifondet om i etterkant av kurset. 
 • Eksamen kr 2000,-.
  • Påmeldingen er bindende. 
 • Lunsj, snacks, frukt og kaffe inkludert

Partnere: 

Alfacare:  Kurset arrangeres i samarbeid med Alfacare som er en fantastisk totalleverandør av fysioterapeutisk utstyr. De har en ekstremt god service og leverer raskt og effektivt.

L5 og Curus: Solid og brukervennlig webplattformer med dynamisk leveranse av webinar og kurs for terapeuter og vanlige folk. 

Abel Tech: Innovativ App som løfter opp pasienthåndtering på et nivå vi ikke har sett tidligere. 


Kursholdere:

Tord Moen er spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi MNFF. Master i musculoskeletal physiotherapy fra University of Queensland i 2010, Idrett mellomfag fra Høgskolen i Alta 2001, og fysioterapi fra Universitetet i Tromsø i 2005. Tord har erfaring fra alpinlandslagene til Norge og Canada. Tord er en av gründerne av Klinikk24 og Movon, tidligere nestleder i faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin. Tord jobber til daglig med driftstilskudd på Movon i Sandnes.

Ole Langeland har utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og har mastergrad i Manuellterapi fra Universitetet i Bergen. Han er autorisert fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og har driftstilskudd i Sola kommune. Ole har kompetanse innen trening, idrettsskader og forebygging og har arbeidet for Norges Skøyteforbund.

Han har kompetanse og bred erfaring innen utredning og bruker diagnostisk muskel- skjelett ultralyddiagnostikk ved klinikken. Ole har i mange år jobbet som veileder i teknikk for manuellterapistudenter ved universitetet I Bergen.


Påmelding:

Spørsmål og påmelding kan rettes til: tord[email protected]

Merk: Manipulasjon

Kurset arrangeres av: www.fysioterapikurs.no

Stikkord:

Manipulasjon, kognitiv adferds endring, trening, det perifere nervesystemet, røde flagg, nakkeinstabilitet, cervikal arterier, VBI, barn, eldre, idrett, kontraindikasjoner, indikasjoner, placebo, systematiske reviews, meta-analyser, RCT, erfaringer, kritisk belysning av forskning og dette kurset, humor, latter, trygghet, læring, sosialt, fysioterapi

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon