Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Medieforskerkonferansen 2024

Årets norske medieforskarkonferanse handlar om medieforskarrolla i ei digital tid. Blir medieforskarrolla endra når digitale medium og nye teknologiar er gjenstand for forsking?  Kva rolle spelar digitaliseringsaspektet for praksisar, publikum, samfunn og demokrati?

Er du medlem av Medieforskerlaget kostar konferansen 3 200 kr ved påmelding før 1. juli 2024. Dette dekker deltaking på alle arrangement i regi av Medieforskerkonferansen, inkludert festmiddag torsdag 17.oktober.
Om du er medlem av Medieforskerlaget og melder deg på etter 1. juli 2024 kostar det 3 500 kr. 
For ikkje-medlemmer av Medieforskerlaget kostar konferansen 3 500 kr før 1. juli og 4 000 kr etter 1. juli.  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Institusjon
Arbeidsgruppe
Tittel
Allergiar
Betalingsmetode
 *
 *
Ja, jeg samtykker at dere kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.*