Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Medielærerseminaret 2024

Velkommen, medielærer!

Vi satser  i samarbeid med NTNU i Trondheim i 2024.  Medielærerseminaret 2024 blir arrangert på Dokkhuset i Trondheim mandag 15. april og tirsdag 16. april 2024.  Dette vil være en  samling for alle medielærere i norsk skole. Programmet starter klokka 11.00 mandag og varer til 15.30 tirsdag.  I år blir programmet todelt, den første bolken vil handle om de mulighetene mobilen og ny teknologi gir oss i klasserommet, bolk to vil ta for seg separate sideprogram med fokus på forskjellige typer medieteknologi, samt de samfunnsmessige og læringsmessige utfordringer i forbindelse med dette.  Programmet for dagene er fortsatt i støpeskjeen og blir oppdatert fortløpende.

NTNU som samarbeidspartner 

NTNU har lang kompetanse særlig innen forskergruppa MEDLiE og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU som er våre samarbeidspartnere. Målet med samarbeidet er derfor at vi skal dele nyheter fra FoU-feltet med praktisk erfaring ute i skolen og mediebedrifter.  Fokuset for dagene vil være Mobilen - verktøy eller fiende?  med fokus på hvordan man kan bygge gode fremoverlente undervisningsopplegg gjennom å koble mobiltelefonen med ny teknologi.  Vi vil sette søkelyset både på muligheter og utfordringer i klasserommet.   

Medielærerseminaret inkluderer lunsj og felles middag på mandag 15. April, det er en rekke hoteller i Trondheim du kan overnatte på, vi vil anbefale Scandic Hotell Solsiden som ligger knappe 200 meter fra Dokkhuset. 

Earlybird prisene  koster 1250,- for medlemmer og 1650,- for de som ikke er medlem.  Er du ikke medlem? Da lønner det seg å melde seg inn her slik at du får den beste prisen på dette arrangementet. Medlemskap i Mediepedagogene koster 200kr og du sparer dermed penger på å bli medlem, sammenlignet med å kjøpe billett uten medlemskap.

PROGRAM for Medielærerseminaret 2024 er  som følger:

Mandag 15. April

Dag 1 – 11:00-15:00 Mobilbruk blant unge


Kaffe og baguetter ved ankomst fra kl: 10:30


Innlegg:

•    Daniel Schofield, Professor NTNU: Smarttelefonens mediefunksjoner i skolen: pedagogiske muligheter og utfordringer

•    Schofield presenterer funn fra doktorgradsprosjekt som ferdiggjøres i 2024 hvor NTNU har forsket på multimodal kommunikasjon i fritid og skolesammenheng.

•    Katharina Sæther, Stipendiat NTNU - Mobilen som danningsverktøy – Ungdomsskoleelevers erfaring med mediegrafi.

•    Katharine Sæther presenterer funn fra et pågående doktorgradsprosjekt som handler om mediegrafi, et prosjekt der skoleelever undersøker mediebruk og sosial praksis i tre generasjoner fra egen familie og lager digitale fortellinger om dette.

•    Reijo Kupiainen, Professor NTNU: Smarttelefoner på skoler. Fokuserer vi på rett ting?

•    Bruken av mobiltelefon i skoletiden har blitt et problem i mange land. Å forby dem i klasserommet kan styrke læringen, men håndterer vi symptomet heller enn problemet? I denne presentasjonen ser professor Reijo Kupiainen på hvordan dagens skjermkultur hekter brukere og skaper skolevegring. Burde vi se på endringene i kulturen, ikke bare elevene sin telefonbruk?

•    Daniel Schofield, Professor NTNU: De unge og mediene - fra beskyttelse til forberedelse og tilbake igjen

•    Et kort historisk riff om hvordan voksenverden sliter med å regulere de unges medieverden, med fokus på dagens mediebruk preget av dyp medialisering

•    Mediepedagogene, ved leder Albertine Aaberge


Vi booker felles sted for middag kl 18.00


Tirsdag 16. April

Dag 2 – 9.30-11.30: Praktisk workshop med mobil

Innlegg:

•    Professor Reijo P. Kupiainen – Media Pen – Camera as a pen. WORKSHOP 

•    I denne workshopen blir deltakerne introduserte for bruken av kamera som et tenkeverktøy og en del av det å lære fra seg skolefag. Til øvingene i workshopen trenger alle en oppladet enhet med kamera, til dømes en mobiltelefon.

Felles lunsj fra kl: 11:30

Dag 2 – 12.30-15:00 Mobilbruk i mediebransjen

Innlegg:


•    Stina Grolid fra NDLA presentere brukertester og nye ressurser og funksjoner

•    Jøte Toftaker i NRK Trøndelag. På rykk alene med minst mulig utstyr.

•    Jøte Toftaker lagar Dagsrevyinnslag frå Trøndelag. Det viktigaste verktyet? Mobiltelefonen. Jøte fortel korleis han jobbar med nyheitsproduksjon i Medielærarseminaret 2024.

•    Christer S Johnsen, Utviklingsredaktør, Adresseavisen. Presseetikk når alle er fotografar 

•    Slik påvirkes etikken når «alle» er fotografer, og hvem som helst kan lage falske bilder med AI.


Mediepedagogene er klar over at enkelte deltakere ønsker å betale med faktura. Dersom du ønsker å bruke faktura for betaling, ta kontakt med oss på [email protected] slik at vi kan sende deg faktura. Dersom du vil bruke faktura, trenger du ikke å bruke lenken under. Betalingsfristen for faktura vil være 12. april, samme som for ordinær registrering og betaling. Vi må ha navn på de som melder seg på og adresseinformasjon, organisasjonsnummer, referansenummer og referanseperson.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon