Høst 2024: Mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme

Utdanningen går over tre samlinger med totalt 9 dager og koster til sammen 3000 kr pr. person. Det er et begrenset antall plasser.

Betaling for utdanningen gjøres i etterkant av opptaket. Det blir sendt ut faktura dersom det er fem personer eller flere fra samme arbeidsplass som deltar. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS. 

Frist for å melde interesse: 14.juni 2024

Datoer for samlinger:

21. - 23. august 2024

11. - 13. september 2024

9. - 11. oktober 2024

Praktisk informasjon
Startdato: 21.08.2024 kl. 07:00
Sluttdato: 11.10.2024 kl. 08:00
Påmeldingsfrist: 14.06.2024 kl. 23:00

Sted:
RVTS Vest (Bergen)

Kontaktinformasjon:
RVTS Vest
[email protected]
Etternavn
 *
Fornavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Stilling
 *
Arbeidssted
 *
Sektor
 *
Nivå
 *
Kommune (kommunen du jobber i)
 *
Kommentarer (feks allergier):
Hvordan er opplæringen tenkt implementert i din tjeneste/organisasjon/kommune?
 *