Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Mitt memoar - forteljarkurs for vaksne

Velkomen til kurs for vaksne som har plan om å skriva om  eller fortelja om minne  og livserfaringar på andre måtar. 

Kurset kjem til å handle om å bygge opp lange linjer  i forteljinga - og utforming av episodar og anekdotar. 

Kurset passar for alle som ikkje er vande med å fortelje om seg sjølv.  

Og det passar ekstra godt for folk som likar å arbeide saman med andre. 

Kurset går over seks kveldar eller føremiddagar, alt etter kva som passar best for deltakarane,  og kostar kr. 2.500,- 

Kursleiar blir Bjørn Enes,  journalist og grunnleggar av Memoar -  norsk organisasjon for munnleg historie. 

Etter kurset vil alle som følgjer opplegget ha eit dokument å dele og eventuelt publisere. 

Sjå meir på nettsida https://mitt.memoar.no

 

Registreringsskjema