Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

NaKuHel Sommerleir 2024

Sommerleiren er for barn fra 1. - 4. trinn Skoleåret 2023/2024. Opplysningene som fylles ut i dette skjemaet brukes for å kunne tilrettelegge for deltakeren på best mulig måte og for å kunne ha en god kommunikasjon med foresatte i forkant og underveis i sommerleirukene.

Om den uken du ønsker deg er full kan du sende en henvendelse til [email protected] for å settes på ventelisten.   


Vilkår:
Leiruker er uke 26 og 33 (full-booket) (mandag-fredag, kl 0830-1600).
Pris kr. 3950,- pr.uke /pr.barn.
Avbestilling senere enn 1.juni gir ingen refusjon (gjelder begge uker).
Avbestilling før 1.juni gir ½ refusjon (gjelder begge uker).
Avbestilling før 1.april gir full refusjon (gjelder begge uker).
Avbestillingsgebyr tilkommer
Alle deltagere må sørge for egen forsikring mot uhell og annet.
Barn som er syke må holde seg hjemme.

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
Kjønn

 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse m/postnr
 *
Født (dd.mm.åå)
 *
Skole og klasse (våren 2024)
 *
Fullt navn til foresatte #1
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Fullt navn til foresatte #2
Mobil nr. #2
E-post #2
Er deltakeren svømmedyktig?
 *
Kan bilder av deltakeren brukes i NaKuHel-sammenheng i forbindelse med promotering av sommerleiren og oppdateringer på vår Facebook-side under leirene?

 *
Kan deltakeren fotograferes på gruppebildet som lamineres og deles ut til deltakerne på gruppa som et minne fra leiren?

 *
Særlige opplysninger (allergier, sykdommer, diagnose, skader, matdiett og eventuelle andre opplysninger vi burde ha tilgjengelig).
Ønsker deltakeren å være i samme gruppe med noen, vennligst noter opptil tre navn her. Barna blir delt inn i grupper med jevngamle barn. Hvis det er en stor vennegruppe som melder seg på sammen, deler vi ofte denne gjengen på 2 ulike grupper. Alle gruppene er ofte samlet i løpet av uken slik at alle barna får mulighet til å leke med hverandre.
 *
 *
 *