Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

NaKuHel Sommerleir 2024

Sommerleiren er for barn fra 1. - 4. trinn Skoleåret 2023/2024. Opplysningene som fylles ut i dette skjemaet brukes for å kunne tilrettelegge for deltakeren på best mulig måte og for å kunne ha en god kommunikasjon med foresatte i forkant og underveis i sommerleirukene.

Om den uken du ønsker deg er full kan du sende en hendvendelse til [email protected] for å settes på ventelisten.   


Vilkår:
Leiruker er uke 26 og 33 (full-booket) (mandag-fredag, kl 0830-1600).
Pris kr. 3950,- pr.uke /pr.barn.
Avbestilling senere enn 1.juni gir ingen refusjon (gjelder begge uker).
Avbestilling før 1.juni gir ½ refusjon (gjelder begge uker).
Avbestilling før 1.april gir full refusjon (gjelder begge uker).
Avbestillingsgebyr kr.350,-
Alle deltagere må sørge for egen forsikring mot uhell og annet.
Barn som er syke må holde seg hjemme.

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
Kjønn

 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse m/postnr
 *
Født (dd.mm.åå)
 *
Skole og klasse (våren 2024)
 *
Fullt navn til foresatte #1
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Fullt navn til foresatte #2
Mobil nr. #2
E-post #2
Er deltakeren svømmedyktig?
 *
Kan bilder av deltakeren brukes i NaKuHel-sammenheng i forbindelse med promotering av sommerleiren og oppdateringer på vår Facebook-side under leirene?

 *
Kan deltakeren fotograferes på gruppebildet som lamineres og deles ut til deltakerne på gruppa som et minne fra leiren?

 *
Særlige opplysninger (allergier, sykdommer, diagnose, skader, matdiett og eventuelle andre opplysninger vi burde ha tilgjengelig).
Ønsker deltakeren å være i samme gruppe med noen, vennligst noter opptil tre navn her. Barna blir delt inn i grupper med jevngamle barn. Hvis det er en stor vennegruppe som melder seg på sammen, deler vi ofte denne gjengen på 2 ulike grupper. Alle gruppene er ofte samlet i løpet av uken slik at alle barna får mulighet til å leke med hverandre.
 *
 *
 *