Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Nasjonal gradering 2024 Bekkestua (1.-6. dan)

Kandidater kan på nasjonal gradering gradere seg fra 1. til 6. Dan.

Dato og klokkeslett
Dag og klokkeslett bestemmes av NJF og formidles deltakerne nærmere graderingsdatoen.
Dette avhenger av påmeldingen. Ta kontakt ved spørsmål/behov for å bestille flybillett tidlig.
Vi prøver etter beste evne å sette opp tidspunkt som er greit for alle. 

Lokalet åpner klokken 11:00 for oppvarming.

Påmelding til 2. forsøk 
Dette er gratis og gjøres på epost. NB: Dette må gjøres innen "Normal påmelding"!
Ved påmelding til 2. forsøk etter Normal påmelding", må du melde deg opp og betale via deltager.no

Påmeldingsfrist 1. - 5. dan
Normal påmelding 14.04.2024
Sen påmelding 12.05.2024
Siste liten påmelding 26.05.2024

Påmeldingsfrist 6. dan
Normal påmelding 10.03.2024
Sen påmelding 14.04.2024

Krav til deg som deltaker
*Du må være medlem i Norges Judoforbund, altså medlem i en klubb som er medlem i Norges Judoforbund.
- Følgende må bringes til gradering eller sendes inn på forhånd:

Kandidater til 1.Dan:
* Må dokumentere dato for gradering til brunt belte ved oppmøte. Dette gjøres ved å logge seg inn i klubbadmin/NIFs app og vise frem graderingsdato, evt. skriftlig bekreftelse fra hovedsensor i utøvers klubb/klubbleder. Utøvere som ikke kan dokumentere dette ved graderingens start, risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering.  

Kandidater til 2.-5. Dan:
* Alder og fullt folkeregistrert navn (kopi av legitimasjon).
* Hvilken grad du skal gå opp til.
* Hvilken kata du skal graderer deg i.
* Hvilken fordypning du tenker å presentere.
* Tid siden siste gradering (kopi av judopass eller skjermbilde e.l. fra din idrettsbruker (min idrett) - hvor dato for siste gradering fremkommer.
* En ryddig oversikt over evt. poeng. Oversikten må inneholde tydelig dokumentasjon (f.eks. kursbevis), samt datoer. Hva som gir poeng, finner du i graderingsreglementet. (Skal du opp til 2. Dan er ikke dette punktet aktuelt for deg).
* En ryddig oversikt over evt. Masterclasser. Oversikten må inneholde tydelig dokumentasjon (f.eks. kursbevis), samt datoer. Hvilke Masterclass som godkjennes til gradering finner du her

Dette må sendes inn i et samlet dokument, på epost til både leder av Dan-kommisjonen og Utviklingssjef, samtidig som du melder deg på graderingen. Gjøres ikke dette kan du risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering. Det er kandidatens ansvar at antall poeng stemmer og at alt er sendt inn i tide - er du usikker kontakt Utviklingssjef i god tid.

Kandidater til 6. Dan:
* Alder (kopi av legitimasjon)
* Tid siden siste gradering (kopi av judopass eller fra din idrettsbruker(min idrett) - hvor dato for siste gradering fremkommer
* En ryddig oversikt over kategori/(poeng). Oversikten må inneholde tydelig dokumentasjon (f.eks. kursbevis), samt datoer. Hvordan du kategoriseres, finner du i graderingsreglementet.
* Sende en skriftlig søknad på maks 1/2 side (Word/PDF-dokument). For å gå opp til 6. dan kreves det at du har lagt ned en betydelig innsats for norsk judo - beskriv kort din innsats. 

Disse punktene må sendes inn i et samlet dokumentpå epost til både leder av Dan-kommisjonen og Utviklingssjef, samtidig som du melder deg på graderingen. Dette fordi vi må starte arbeidet med å finne en ekstern sensor tidlig. Gjøres ikke dette vil du risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering. Det er kandidatens ansvar at antall poeng stemmer - er du usikker kontakt Utviklingssjef i god tid.


Anbefalinger
Vi anbefaler på det sterkeste at kandidat/trener gjør følgende før gradering:
* Har tatt kontakt med leder av Dankommisjonen i god tid før din gradering. Dette for en rask "fot i bakken".
* Satt deg inn innhold, krav og vurdering av dangradering. Dette slik at man vet hvordan gradering foregår, hva de viktigste elementene er, hvilke krav som gjelder for å bestå, og hvordan du vurderes. Dette er nye retningslinjer og du finner de her.
* Graderingen følger NJFs graderingsreglement, og deltaker bør sette seg inn i reglementet.

Vårt ønsker er at alle som stiller på gradering, skal ha gode forutsetninger til å bestå graderingen! Gjør du ikke gjort de 2(3) punktene over, vil du normalt sett ha større sjanse for å "bomme" under graderingen. Vi minner om at det også er mulig å benytte trenerbanken for å øke kompetansen din i judo.

Kontakt
Kontakt leder av Dan-kommisjonen ved graderingstekniske spørsmål og Utviklingssjef for administrative spørsmål.

Annet
Ønsker du diplom? Send epost til Utviklingssjef, så får du tilsendt digital diplom. Denne kan du selv printe ut før/etter graderingen, og ev. medbringe til graderingen. Ta også med ønsket tusj eller penn. For å være garantert å få tilsendt digital diplom før graderingen, må forespørselen senest komme 2 uker før graderingen. Vi signerer også diplom digitalt i etterkant om dette er ønskelig.

Det er kandidatens ansvar at påmelding er i krav med Graderingsreglememntet for DAN-grader. Dersom det i ettertid oppdages feil i Masterclass, poeng, minstetid, alder e.l. etter gradering, vil du i utg. miste din tildelte DAN-grad.

 

Registreringsskjema