Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Nasjonal jordvernkonferanse 2017

Bygging på matjord – ressursbruk på krita

Å lage jord tar tusenvis av år. Prioriteringer må gjøres, og vanskelige valg tas. I jordvernstrategien vedtatt av Stortinget i 2015, står det at omdisponering av matjord maksimalt kan være 4000 dekar årlig innen 2020. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Men hvordan skal det skje? I 2015 ble mer enn 6000 dekar omdisponert, dette er ressursbruk på krita. Hvem bestemmer virkemidlene, og hvilke er de? Arrangører av konferansen er NIBIO, Jordvernforeningene i Norge og Norges Bondelag.

Les mer her

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon