Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Norskkurs A2 - tirsdag og torsdag

Norskkurs A2 for litt øvet

09.04.2024 – 18.06.2024

Tirsdag og torsdag, klokka 09:00-11:30

50 timer, 4900 NOK

Kapittel 10 - 16 , På vei (2018)


Detaljert informasjon om kurset

Vi vil jobbe med kapitlene 10-16 i På vei (2018-utgaven). Tekstbok og arbeidsbok kan lånes i undervisningsperioden.

Kurset passer for deg som er litt øvet i norsk. Det forventes at deltakerne gjør lekser mellom kursdagene og aktivt utsetter seg for norsktrening på andre arenaer, for eksempel gjennom å se norsk TV, høre norsk musikk og delta på språkkafé. Vi tilbyr ukentlig språktrening på ettermiddagstid som er tilgjengelig for våre deltakere.

Kursene er godkjente av HK-direktoratet, og det er dermed en kvalifisert lærer som skal undervise kurset. Deltakerne får et kursdiplom etter fullført kurs med antall timer deltakelse på kurset. Kursdiplomet kan legges ved søknader til UDI om permanent oppholdstillatelse. Det er maksimum 20 deltakere per kurs.


Notabene

Dersom det ikke blir nok registrerte deltakere innen fristen for påmelding, reserverer vi oss retten til å kansellere kurset. Hvis dette er tilfelle vil alle kursgebyrer blir tilbakeført.

Det er mulig å kansellere plassen på kurset inntil to uker før kursstart. Dersom du kansellerer din påmelding, vil du fortsatt måtte betale registreringsavgiften på 181,50 kroner. 

Det er ikke mulig å få refundert kursavgiften hvis det er nærmere enn to uker til kursstart. 


Norwegian course A2, second part of beginner level

09.04.2024 – 18.06.2024

Tuesdays and Thursdays, from 09:00 to 11:30

50 hours, 4900 NOK

Chapter 10-16 in På vei (2018 Edition)


Detailed information about the course

We will work with chapters 10-16 in På vei (2018 edition). Textbook and workbook may be borrowed during the course period.

This course is suitable for those you have completed A1 level of Norwegian language. We expect participants to do homework and expose themselves to Norwegian training arenas outside of the classroom. In addition to the classroom hours, we strongly recommend exposing yourself to Norwegian TV and or Norwegian music and participating in language cafés. We offer free weekly spoken language training that is available to our students.

The course is approved by The Norwegian Directorate for Higher Education and Competence and is held by qualified teachers specifically trained in teaching Norwegian as a foreign language. Participants will receive a course diploma upon satisfactory completion of the course. This diploma can be used as proof of completed hours in necessary Norwegian language instruction for diverse UDI applications such as permanent residence. Each course is limited to 20 participants.


Notice

If the minimum enrollment is not met, we reserve the right to cancel a class. In this case, all course fees will be fully refunded.

It is possible to cancel your spot until two weeks before the course starts .In this case the transaction fee of approximately 181,50 NOK will still be charged. 

 No refund can be given from two weeks before the course starts.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon