Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

NSF Summercamp 2024

NSF summercamp 2024  (27.6 - 30.6)

Norges Shotokan Forbund (NSF) ønsker velkommen til sommerleir 2024 i Fredrikstad.

Vi har den glede av igjen å kunne invitere til ny sommerleir, og gleder oss stort til å se mange karatekas trene sammen igjen under veiledning fra de internasjonalt anerkjente instruktørene Sensei Richard Amos (8. dan), Sensei Aidan Trimble (8. dan) og Sensei Matt Price (7. dan).

Samlingen avholdes tradisjonen tro i uke 26 (27.06 - 30.06 2024) i Kongstenshallen, Gamlebyen, Fredrikstad.

Meld dere gjerne på så tidlig som mulig slik at vi får oversikt over antall deltakere. Påmelding ved oppmøte på leiren medfører ekstra avgift på 200 kr for leirpass og 100 kr for dagspass. For DAN-gradering påløper det også en ekstra avgift på 200 kr ved påmelding på leiren. Dan gradering påmelding via link: DAN grading NSF Summercamp 2024 | Norges Shotokanforbund (letsreg.com) . Se mer informasjon under. 

Ta gjerne med tannbskytter og hansker i tilfelle dette kan benyttes. 

Undervisningen for ungdom/voksne foregår på egelsk. For barnetreningene vil det være norske instruktører. 

Hall leien har økt ifht tidligere år, grunnet politisk vedtak. Svak kronekurs har også medført økte instruktørkostnader. Dette er årsaken til at vi har satt opp prisen noe. 


Motell/hytte

For bestilling av rom på motell eller hytte – send mail til [email protected] med følgende informasjon

1) Hvor mange som skal bo på hytta. 

2) Hvilke datoer (fra - til).

3) Mailadresse og telefonnummer til kontaktperson på hytta.

4) Klubbtilhørighet.

NSF bestiller rom og hytter samlet, men man står selv ansvarlig for betaling som normalt gjøres ved utsjekk. (Man er også selv ansvarlig for evt avbestillingsgebyr om man avbestiller senere enn en uke før ankomst) 

For hytter setter vi et krav om minimum 3 personer, men man kan sette seg på venteliste dersom det skulle bli ledig hytte. I 2024 er det spesielt viktig at vi utnytter plassen så godt vi kan. Bestilling av rom og hytter må gjøres innen 30.05.2024 – etter det blir liste oversendt aktivitetsbyen og ledige rom og hytter blir fristilt.

Informasjon og priser finner dere her: https://aktivitetsbyen.no/.

Dere må selv ta ansvar for å sette dere inn i prisingen av hytter, rom (dobbeltrom vs. trippelrom), mm. (man kan bl.a. bestille frokost, leie sengklær etc.).  Reservasjonen kan fritt avbestilles inntil 1 uke før ankomst. Ved avbestilling senere er du forpliktet til og betale en % vis andel i avb. gebyr. 

Avbestilling 1 uke før: 25%
Avbestilling 6-3 dager før: 50%
Avbestilling 2-0 dager før: 100%

Dersom man ønsker overnatte på hotell så ordner man dette selv.


Eget ansvar

NSF fraskriver seg ethvert ansvar for skader påført deltakere eller eiendeler i løpet av sommerleiren, herunder tyveri. NSF oppfordrer alle til å sørge for å ha egen forsikring som dekker skader/tap som kan oppstå i løpet av den tiden leiren varer. Vi oppfordrer alle deltakere om å ikke la verdisaker ligge igjen i garderobe, men ta med seg bag og verdisaker inn i hallen mens treningen foregår. Vi oppfordrer også til å søre for at hytter og rom er forsvarlig låst. Man er selv ansvarlig for å ha forsikring, gjennom kampsportforbundet eller privat, som dekker evt skader man kan pådra seg gjennom karatetreningen. 

NSF er heller ikke ansvarlig for hva den enkelte foretar seg, men oppfordrer følgelig alle å forholde seg til de lover og regler som gjelder, herunder aldersgrenser mm. Vær imidlertid oppmerksom på at oppførsel som medfører at NSF settes i dårlig lys kan medføre konsekvenser for senere deltakelse på samlinger. Vi presiserer at det ikke er tillatt å nyte medbragt på motell/restaurantens område, dette gjelder selvfølgelig også uteserveringen.

Gradering

De som graderer gjør det på egen risiko. Graderingen foregår i regi av WTKO på NSF sommerleir, men styret i NSF er ikke involvert i graderingen og det som skjer under denne. NSF oppfordrer alle til å vise hensyn og kontroll for å unngå skader. Utilsiktede skader kan likevel oppstå, og NSF poengterer at dette er den enkeltes eget ansvar og risiko. Susp er valgfritt, men tannbeskytter skal benyttes! Man kan eventuelt velge å ikke gradere, eller delta på en annen gradering i regi av Norges kampsportforbund. Isposer/sportstape og lignende er personlig utstyr som det forventes at den enkelte tar med seg selv til treningsleiren. For å delta på gradering må man ha forsikring. 

Link til påmelding gradering her DAN grading NSF Summercamp 2024 | Norges Shotokanforbund (letsreg.com) . Husk å første sende NSF vedlegg/søknad iht retningslinjene: [email protected].

Info om gradering: https://shotokan-karate.no/gradering/. NSF tar inn betaling for gradering, men dette sendes i sin helhet videre til eksaminator. Graderingspriser kan bli justert løpende i henhold til Norges Bank valutakurs. Betalingsavgift til deltager.no innberegnet i pris.


ENGLISH:

The Norwegian Shotokan Federation (NSF) invites and welcomes you to NSF Summercamp 2024. The summer camp 2024 will take place in Kongstenhallen, Fredrikstad - in week 26 (From Thursday 27th of June to Sunday 30th of June 2024)

The instructors for 2024 are the same as for 2023: Sensei Aidan Trimble 8.dan, Sensei Richard Amos 8. dan and Sensei Matt Price 7.dan.

Prices for on-line registration are listed. For registration on the day of the camp there will be added an additional fee of NOK 200 for adults (13+) and NOK 100 for Children (7-12).

(You may bring your mouthguard and gloves in case this is optional in a class). 


Accommodation:
Fredrikstad (Old Town) motel / cabins. NSF has reserved all cabins and motel rooms.  For booking please send an email to:
[email protected]  with subject heading: 'Summercamp 2024'' before  May 30th. Information needed is how many persons, which dates, country and mobile phone number.  For cabins there has to be a minimum of 3 persons per cabin. Preferably more. For information about prices etc.: https://aktivitetsbyen.no/. (but reservation has to go through above mail address). One can also camp in tents (bring your own). 

There are also hotels, but due to Norwegian championship in swimming taking place same weekend, there are few rooms left. For hotel please google hotel Fredrikstad, or Gamlebyen Fredrikstad. 


Disclaimer:  

NSF waives all responsibility for damages to property or person at the event. All participants are encouraged and recommended to make sure you have your own insurance against any damages or loss that may occur during the event. Attending training and Testing/Grading is on your own risk and responsibility. One must wear mouth guard during kumite (testing). NSF has no responsibility for any injuries that might occur during grading. Ice/sport tape is personal equipment. One should make sure one have insurance that covers martial arts training through your organization or private. 

Participants is responsible for having a valid insurance that cover injuries that might occur during karate training. One can not participate in Dan testing without insurance.

Dan grading prices are adjusted according to exchange rate and includes fee from deltager.no. Prices may be adjusted according to changes in exchange rates. For grading om NSF summer camp one be 16* years or older (* turn 16 or older during 2024) for Shodan, 18 for Nidan, 21 for Sandan, 25 for Yondan, etc.. This also applies to karatekas joining from clubs in other countries that applies for dan grading at this summer camp.

Info: Increased rent for the venue combined with weak currency (NOK) has increased the expenses, therefore the price has increased. (however if you join from another country, chances are that you will benefit from the weak Norwegian currency :) )


Program (tentative):


Poster by: Vegar Bokeli Saga, Huldra Karateklubb. 

Picture Credit: Bernard Rose & Martial Arts illustrated Magazine 

Pictures approved by Amos sensei, Trimble sensei and Price sensei.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon