Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Opplag på land - Sesong 2024

Betalingsside for opplag på land for kjølbåt, joller, brett og kajakk

Vi har også i år klistremerke som synlig bevis på innbetalt avgift. Klistremerke påført navn på båtens eier må festes på båten/brettet på et godt synlig sted. 
Du kan på denne nettsiden også gjøre innbetalinger av avgift for kranløft.
NB!  I forbindelse med store jollearrangementer som AskerOptimisten i august, må kjølbåter og joller i opplag flyttes.
NB! NB!  Kjølbåteiere med plass på land må overholde opplagsreglementet. Ved innbetaling av opplagsavgift må feltet  'Jeg har lest og aksepterer opplagsreglement for kjølbåter' være krysset av for at tildelingen av plass skal gjelde.  Opplagsreglementet for kjølbåter på land kan leses nedenfor.


OPPLAGSREGLEMENT FOR ASKER SEILFORENING  

 Kjølbåter på land, sommerhavn 

  • Kun medlemmer i Asker Seilforening gis anledning til å ha kjølbåt på land på Tangen.

  • Plass på land tildeles av Asker Seilforening for en sesong av gangen. Båter som blir brukt i trening og regatta gis prioritet.
  • Plass på land anvises av den seilforeningens styre bemyndiger, båteier plikter å følge dennes anvisninger.
  • Før båten plasseres på Tangen skal havneavgift være betalt. Båt eller tilhenger skal deretter uten unødig opphold påføres oblat på et godt synlig sted som bekreftelse på at avgift er betalt. Båten må være merket med båteiers kontaktinformasjon.

  • Båteier med plass på land kan om ønskelig disponere kjølbåt-kran men plikter å forholde seg til gjeldende kraninstruks. 

  • Båteier benytter seilforeningens kjølbåtkran, mastekran, utsettingsramper og annet utstyr på egen risiko.

  • Båteier plikter å besørge fjerning av båt og tilhenger i forbindelse med regattaarrangementer i seilforeningens regi. Det er båteier sitt ansvar å finne egnet sted å hensette båten mens arrangementene pågår. Asker seilforening vil så langt som mulig bistå med forslag. Flytting av båten skal skje senest tre dager før arrangement.  Om en båt ikke blir flyttet av eieren, vil Asker Seilforening for eiers regning og risiko gjennomføre flytting.  Asker seilforening skal varsle eier om arrangementet minst to uker før flytting skal ha funnet sted. Båteier kan miste sin plass på området dersom denne flytteplikten ikke er overholdt.
  • Båteier har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne bort tildelt  plass til tredjepart.
  • Sommerhavn gjelder fra første hverdag etter felles båtutsett. Dersom ikke vinteropplag er avtalt, plikter båteier å fjerne båt og henger fra Tangen senest en uke før felles båtopptak.

Registreringsskjema

Opplag/kranløft
 *
Medlem i Asker seilforening?
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epostadresse
 *
Mobiltelefon
 *
Båttype, -navn, -nummer, kjennetegn
 *
 *