Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Overgangsskjema til klubb tilsluttet Norsk Karateforbund


Overgangsregler vedtatt av forbundsstyret gjelder fra 1. juli 2022


  • Medlemmer av Norsk Karateforbund kan kun representere en klubb innen sin idrett. 
  • Skifte av klubb kan bare skje en gang pr. kalenderår. 
  • Klubbskiftet må dokumenteres med bekreftelse fra begge klubber. 
  • Klubben som avgir medlemmet må bekrefte at alle økonomiske forpliktelser er oppfylt - og klubben som opptar nytt medlem må bekrefte at kontingent er betalt.
  • Overgangen gjøres effektiv når forannevnte betingelser er bekreftet og overgangsavgift på kr 480,- er innbetalt til Norsk karateforbund.
  • I tilfeller hvor utøver må bytte klubb grunnet skifte av bopel, studier borte fra hjemmet eller avtjening av militærtjeneste, bortfaller kravet om overgangsavgift.
  • Fyll ut og signer vedlagte samtykkeskjema i PDF. Sendes til [email protected] 
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Melde overgang fra klubb
 *
Epost gammel klubb
 *
Melde overgang til klubb
 *
Epost ny klubb
 *
 *
 *
 *
 *
Sendes ferdig utfylt til: [email protected]
Klasse/kategori
 *
 *