Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Palliativ eldreomsorg kull 44

Kull 44 palliativ eldreomsorg har digitale samlinger

Samling 1: 20-22 august 2024

Samling 2: 17-19 september 2024

Begge samlingene er lagt opp med møter i zoom og egenstudier mellom klokken 09:00-15:00 hver dag.
Pris: Kr. 3500,- per deltaker. Kr. 3000,- per deltaker dersom tre eller flere melder seg på fra samme arbeidsplass. Husk at alle 3 deltakere må merke av på påmeldingsskjema at de deltar på 3 for 2 tilbud slik at man får riktig rabatt.


Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes full kurspris. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av dokumentasjon fra lege.

Kursavgift betales med faktura eller kort. Gebyr ved fakturering er 50,- og betalingsfristen 14 dager.
Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Kommune
 *
Fylke
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Hvilken utdannelse har du?
 *
Hvor jobber du?
 *
Klasse/kategori
 *
Hvor har du hørt om utdannelsen?
 *
Hvem betaler for utdannelsen?
 *
Betalingsmetode
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Stiftelsen Verdighetsenteret kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.